Update 2 oktober 2020

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Voor het voortgezet onderwijs is het zeer dringende advies afgegeven om mondkapjes te gaan dragen om zo bij te dragen aan de vermindering van het aantal coronabesmettingen.  
Voor 2College en dus ook 2College Cobbenhagen geldt vanaf maandag 5 oktober het zeer dringende advies om mondkapjes te dragen op plaatsen waar je geen 1,5 meter afstand kunt houden ten opzichten van volwassenen. In de loop van die week zullen we met de medezeggenschapsraad (waarin medewerkers, leerlingen en ouders vertegenwoordigd zijn) in gesprek gaan over het al dan niet verplicht dragen van mondkapjes. 

Voor de lessituaties geldt dit advies niet. 

Het dragen van mondkapjes is nadrukkelijk een aanvulling op de basisregels en geen vervanging daarvan. Het blijft dus van belang om 1,5 meter afstand te houden, de handen te ontsmetten, in de ellenboog te hoesten en thuis te blijven bij klachten. 

Om te voorkomen dat je onnodig hoge kosten gaat maken voor wegwerpmondkapjes, volstaat een (zelfgemaakt) stoffen kapje. 

Zodra we met de medezeggenschapsraad hebben overlegd over een mogelijke verplichting, zullen wij jullie nader berichten. We hopen dat we kunnen rekenen op ieders medewerking in deze lastige kwestie ten behoeve van de gezondheid van ons allen.

 
Met vriendelijke groet, 

Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur