Update 19 november 2021

Beste ouders en leerlingen,

Helaas constateren we dat het aantal besmettingen bij leerlingen en/of huisgenoten van leerlingen aan het toenemen is. Voor het voortgezet onderwijs zijn geen specifieke maatregelen aangekondigd, maar dat betekent niet dat we niet waakzaam moet blijven. Het is in ieders belang dat we zorgen dat er geen grote uitbraken op de school ontstaan, omdat niemand het wenselijk vindt dat we weer online les moeten gaan geven.

Wij vragen u dus nadrukkelijk te blijven melden wanneer u geconfronteerd wordt met een besmetting in uw huishouden.

Er zijn nog steeds zelftesten te verkrijgen op school. Het is uitdrukkelijk NIET de bedoeling dat leerlingen deze testen op school gaan uitvoeren. Dit moet je thuis doen, liefst in bijzijn van een ouder.
Bij een positieve zelftest moet je altijd nog een officiële test laten doen om zeker te weten dat de uitslag klopt.

Rondom de quarantainemaatregelen zijn veel onduidelijkheden. Op de site van het RIVM staat wat nu de richtlijnen zijn:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-thuisquarantaine-door-corona

De verdere coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs zijn ongewijzigd, dit betekent:

  • Bij klachten blijf je thuis en laat je je testen
  • Zorg voor voldoende hygiëne, zoals handenwassen en niezen in de elleboog
  • Voor de leerlingen zijn zelftesten beschikbaar bij de conciërge ( deze worden alleen verstrekt als ouders hier, via magister, toestemming voor hebben gegeven)
  • Hoewel het ventilatiesysteem op de Cobbenhagens voldoet aan de eisen, blijft regelmatig openzetten van ramen en deuren voor het verversen van lucht gedurende de lesdag gewenst  

Zolang de lessen op school zijn, vervalt de mogelijkheid om onlinelessen te volgen. Wanneer je door ziekte thuis bent, moet je via een klasgenoot zorgen dat je bij blijft of kun je, wanneer je terug bent op school, aan je docent vragen wat je nog moet doen.


Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenmavo en Cobbenhagenlyceum