Update 14 december 2020

Beste ouders en leerlingen,

Zoals je zojuist uit de persconferentie hebt kunnen begrijpen, moeten wij op woensdag de school sluiten en verder gaan met online les geven.
Hoe we dit gaan organiseren zullen we morgen met de leerlingen bespreken. Daarnaast zullen we ook een extra update via de mail versturen.
Wel wijs ik erop dat morgen de kluisjes leeggemaakt moeten worden en dat alle spullen mee naar huis moeten. Denk er dus aan dat je een grote tas bij je hebt.


Met vriendelijke groet,

Ronald Verschuren
Vestigingsdirecteur 2College Cobbenhagenlyceum & Cobbenhagenmavo