Extra hulp

 

Natuurlijk kan het voorkomen dat een leerling extra hulp nodig heeft. Denk aan faalangsttraining, hulplessen voor bepaalde vakken, enz. Hier is een protocol voor opgesteld.

Voor deze extra hulp kunnen ouders en leerlingen zich altijd wenden tot de mentor. Die kan je verder helpen.

Voor sociaal-emotionele problemen kun je terecht bij de zorgcoördinator, vertrouwenspersoon, of schoolwijkmedewerker.