Info-avond

Geachte ouders, 

De informatieavond op onze school kan helaas niet doorgaan. Door alle coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk zoveel ouders te ontvangen in de school. 

Omdat wij van menig zijn dat het erg belangrijk is om elkaar te kunnen zien, dat u de sfeer op onze school bij wijze van spreken moet kunnen ruiken, proeven en voelen, hebben we besloten geen onlinevariant voor deze avond te maken. De informatie is immers al te vinden op onze site, in een korte film over onze school en een langere film met extra informatie. U kunt deze vinden op: https://www.2college.nl/cobbenhagenmavo/groep-78/welkom/

Hopelijk kan onze open avond wel doorgaan. Deze is op 22 februari 2022. We beseffen ons dat deze samenvalt met verschillende andere scholen, maar we hebben allemaal met dezelfde problemen te maken. Mocht u ook bij 2College Jozefmavo willen gaan kijken, dan verdient het de aanbeveling daar in de middag naar toe te gaan, wij zijn in de avond open. We hebben besloten om het bezoek op die avond wat te spreiden en gaan daarom met tijdsloten werken. U moet zich daarom van tevoren aanmelden voor een bezoek. Er is afgesproken dat op alle scholen alleen leerlingen van groep 8 mogen binnenkomen, met maximaal twee ouders. Broertjes, zusje, opa’s en oma’s, die we altijd van harte welkom heten, kunnen tot onze spijt deze keer niet mee. Voor leerlingen in groep 7 gaan we op het eind van dit schooljaar een extra activiteit organiseren, zodat ook zij kunnen kennismaken met onze school. Aanmelden voor de open avond kan binnenkort op de site van de Cobbenhagenmavo. 

Op 23 februari 2022 is er voor de leerlingen van groep 8 een snuffelmiddag. Leerlingen die mee willen doen, kunnen zich hiervoor aanmelden. Meer informatie hierover is ook te vinden op de site: https://www.2college.nl/cobbenhagenmavo/groep-78/snuffelmiddag/

We gaan ervan uit dat op dat moment ook ouders in de school welkom zijn. We willen dan, op het moment dat de leerlingen komen snuffelen, tegelijkertijd onder het genot van een kopje koffie of thee voorlichting geven aan ouders over onze school, mocht een bezoek op de open avond niet gelukt zijn. U bent dan welkom, mocht u nog vragen hebben. 

Verder wil ik u uitdrukkelijk uitnodigen contact op te nemen met ons, bij welke vraag dan ook. Dat kan via de mail cock.n@verwijder-dit.2college.nl of via de telefoon 0880232550.  

Met betrekking tot de data van inschrijving, die zijn in principe gewoon op 8 en 10 maart. Mogelijk komen daar twee dagen bij, maar dat zal de basisschool met u communiceren. 

Hopelijk kunnen de leerlingen van groep 8 zich toch zo een beetje een beeld vormen hoe het er op de scholen aan toe gaat. We beseffen ons des te meer dat deze leerlingen in groep 7 ook al geen scholen hebben kunnen bezoeken, terwijl dat voor de leerlingen zo enorm belangrijk is. 

Hoe dan ook, ik hoop u te kunnen verwelkomen op 22 of 23 februari en anders kunt u contact opnemen met mij, 

Met vriendelijke groet, 

Niek de Cock
Teamleider Cobbenhagenmavo