YEAH-project van start!

We zijn van start, het YEAH-project, Young European in Active Health, is vorige week dinsdag afgetrapt. Twintig leerlingen, variërend van leerjaar twee t/m leerjaar vijf zijn uitgekozen om het project dit schooljaar te draaien. 

Gedurende het gehele schooljaar zal deze groep verschillende keren bij elkaar komen, daarnaast zullen er ook activiteiten plaatsvinden in de flexweken voor alle leerlingen en last but not least de uitwisseling in Februari voor de onderbouw naar Finland en voor de bovenbouwleerlingen de uitwisseling naar Cyprus in Maart. 

We zijn begonnen met de opdracht om ons voor te stellen, als school, stad en land. De leerlingen zijn hier in groepjes vorige week hard mee aan de slag gegaan. De komende week staat er een lichamelijke opdracht op het programma. De leerlingen gaan zelf een spel verzinnen dat door de andere landen, één voor één wordt uitgebreid. 

Het project loopt 2 jaar, binnen deze 2 jaar zullen er nog veel meer activiteiten worden uitgevoerd en uitwisselingen plaatsvinden. Ben je helaas dit jaar niet uitgekozen om aan het project deel te nemen dan heb je volgend jaar dus