update inhalen en herkansingen schoolexamens

Tilburg 7 april 2020

 

Beste ouder/ verzorger, beste leerling,

Zoals jullie weten vindt er dit jaar geen centraal schriftelijk examen plaats. De resultaten van de schoolexamens zullen bepalend zijn voor het slagen of zakken van de leerling. Hoe de slaag- zakregeling er precies uit zal komen te zien zal pas rond half april duidelijk worden, zo heeft de VO-raad laten weten.

De schoolexamens krijgen nu dus een totaal ander karakter.

Na het afronden van de schoolexamens uit toetsweek 3, zullen we een inventarisatie gaan maken welke leerlingen nog toetsen uit deze toetsweek zullen moeten inhalen en welke leerlingen eventueel nog andere gemiste werken hebben openstaan. Één van de eisen om je diploma te kunnen behalen zal nog steeds zijn dat een individuele leerling geen onvolledig PTA mag hebben.
Al deze leerlingen worden in gelegenheid gesteld om in de week na de meivakantie op woensdag 6, donderdag 7 en vrijdag 8 mei de gemiste toetsen in te halen, zodat voor iedere leerling het PTA volledig is. Voor leerlingen die meer dan 6 werken moeten inhalen zullen op maat afspraken gemaakt worden.

Na het inhalen van de gemiste toetsen zal er voor iedere leerling de mogelijkheid zijn om de toetsen uit toetsweek 3 te herkansen. Deze herkansingen zullen plaatsvinden op dinsdag 19 en woensdag 20 mei. De voucherregeling blijft van kracht, waarbij leerlingen die eerder een voucher wegens ziekte moesten inleveren, deze voucher terugkrijgen.

Wij wensen iedereen succes met de laatste loodjes en heel sterkte in deze vreemde tijden.

 

Met vriendelijke groet,

Ronald Verschuren
locatiedirecteur 2College Cobbenhagenlyceum