PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting

Vanaf het moment dat je in de bovenbouw komt (leerjaar 4 en hoger), staat in jouw PTA de wijze van cijferen en de overgangsregeling vermeld. Daarnaast bevat een PTA het examenreglement voor jouw opleiding.

Het examenreglement en PTA van je school/opleiding vormt samen met het overkoepeld examenreglement van 2College de rechten en plichten voor zowel leerlingen en docenten betreffende het eindexamen.

Hieronder vind je de PTA's van de volgende jaarlagen: