Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut regelt de rechten en plichten van de leerlingen en geldt voor alle medewerkers van de school. Het leerlingenstatuut is aangenomen door de medezeggenschapsraad.