Pestprotocol

Wij ijveren ervoor dat onze school een sociaal veilige omgeving is waar pesten wordt tegengegaan. Door regelmatig de vinger aan de pols te houden brengen we dit in beeld. De coaches en mentoren zijn een vast aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. 

Hier vind je het pestprotocol dat wij gebruiken.