Belangrijke data

Aanmelding3 maart en 5 maart
Versturen bericht van toelating16 april
Kennismakingsmiddag nieuwe brugklassers18 juni
Eerste schooldag24 augustus