Ouderraad 2College Ruivenmavo
 
De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad, een inspraakorgaan binnen de school. De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders van de leerlingen op 2College Ruivenmavo en is zo samengesteld dat alle leerjaren vertegenwoordigd zijn.
De middelbare schoolperiode is een belangrijke -soms turbulente- fase in het leven van uw zoon of dochter; uw kind bereidt zich voor op een vervolgstudie, beroepsopleiding of een beroep, ondergaat de nodige lichamelijke veranderingen en begint zich mentaal te ontwikkelingen als volwassene.
Juist in deze fase is het effect, van afstemming en samenwerking tussen leerling, ouders en school, groot. Belangrijk dus, dat u betrokken bent bij wat uw kind leert en doet op school en invloed kunt uitoefenen op en mee kunt denken over, hoe uw kind wordt begeleid en gestimuleerd om zich te ontwikkelen.
Naast het directe contact dat u als ouder heeft met de mentor, coördinator en / of schoolleiding, is de Ouderraad van 2College Ruivenmavo de manier om invulling te geven aan uw betrokkenheid. Stel uw vraag, deel uw ideeën en geef aan welke onderwerpen u bespreekbaar wilt maken. Namens alle ouders staat de ouderraad direct in contact met de schoolleiding en wordt 6 tot 7 keer per jaar met de schoolleiding vergaderd.
Er wordt meegedacht en open gesproken over het te volgen beleid, (algemene) onderwijskundige ontwikkelingen en specifieke onderwerpen voor de school. Daarnaast wordt actief meegedacht en meegewerkt aan leuke en waardevolle activiteiten, zoals sport- en culturele activiteiten, brugklaskamp, studiereizen, schoolfeesten en diploma-uitreiking en zaken als kerst- en eindejaar viering, de open avond, informatie- en thema-avonden.
Heeft u vragen, ideeën of suggesties, wilt u een onderwerp bespreekbaar maken of heeft u interesse om onderdeel uit te maken van de Ouderraad, aarzel dan niet om de Ouderraad te contacten.
 
ouderraad.ruiven@2college.nl