Leerjaar 1 2017-2018

schooljaar 2017-2018 schooljaar 2017-2018 is 2College Ruivenmavo gestart met een nieuw onderwijsconcept, gebaseerd op het Zweedse Kunskapsskolan. We zijn als team tot de conclusie gekomen dat áls we leerlingen gelijke kansen willen bieden, we ongelijk onderwijs nodig hebben.
Wat betekent dat in de praktijk?

Wat de leerlingen moeten leren, staat vast. Dat bepaalt de overheid namelijk. Maar hoe een leerling leert, op welk niveau en op welk tempo, dat is voor iedere leerling verschillend.

Daarom hebben we veel losgelaten waar andere vormen voor zijn teruggekomen:
- geen lesroosters ..... wel onderwijsplanningen en andere tijden voor aanwezigheid
- geen cijfers ..... wel goedkeuringen van vakdocenten
- geen jaarovergangen ..... wel een continue leerproces tot aan het examen
- geen boeken ..... wel een Learning Portal met daarin de leerdoelen die de leerlingen moeten bereiken.
- geen mentoren ..... maar wel coaches die de leerlingen zeer intensief begeleiden bij het maken van een planning en het 
                              bereiken van hun doelen 

Coaches zijn intensief bij de begeleiding van de leerlingen betrokken. Alle leerlingen hebben minimaal 1x per week een 1 op 1 gesprek met hun coach. Tijdens dat gesprek komt hun planning aan de orde maar ook waarom een bepaald doel wel of niet gehaald wordt; bovendien houdt de coach in de gaten dat de leerling een volledig leerproces doorloopt.

Wilt u meer weten over het onderwijsconcept, neem dan gerust contact op met:
Mw. L. Derks (Directeur) derks.l@2college.nl of
Mw. ICH Bastings (Teamleider en projectleider KED) bastings.i@2college.nl

Leergebieden leerjaar 2 (schooljaar 2017-2018)

Om de samenhang tussen de verschillende vakken beter tot hun recht te laten komen, is op 2College Ruiven in de onderbouw gekozen voor het werken in leergebieden. Dat betekent dat vakken die van nature al veel met elkaar te maken hebben, steeds meer in samenhang worden aangeboden. We kennen de volgende leergebieden:

  • Mens en Maatschappij (M&M): aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, levensbeschouwing en economie.
  • Mens en Natuur (M&N): natuurkunde, scheikunde, biologie, verzorging en techniek.
  • Sport en Bewegen: lichamelijke opvoeding.
  • Kunst en Cultuur: muziek, handvaardigheid, tekenen, CKV.
  • De moderne vreemde talen: Frans, Duits, Engels en Spaans. Nederlands en wiskunde behoren niet tot een leergebied maar vinden, waar nodig, aansluiting bij de leergebieden.

Toetsing en cijfergeving leerjaar 2,3 en 4

Het schooljaar is verdeeld in drie trimesters. Aan het eind van ieder trimester is er een toetsenweek. Alle cijfers die in het trimester behaald zijn en een bepaalde wegingsfactor hebben meegekregen bepalen het trimestercijfer, dat op één decimaal wordt bepaald. Per vak telt het trimestercijfer als proefwerkcijfer voor het volgende trimester. Het laatste trimestercijfer wordt afgerond op een heel cijfer en vormt het overgangscijfer.

2College lessentabel 2017-2018, Leerjaar 2,3 en 4

Zie de schoolgids, pagina 12.