Kwaliteitskaart

De kwaliteitskaart van onze school geven we hier integraal weer.

Daarnaast is het belangrijk te weten hoe het leerlingen vergaat in de vervolgopleidingen. Jaarlijks inventariseert de decaan de behaalde resultaten bij de vervolgscholen. In het algemeen blijkt, dat veel van onze leerlingen in staat zijn hun eerste leerjaar in de vervolgopleiding met succes af te ronden.