Leerjaar 1
Schooljaar 2017-2018 is 2College Ruivenmavo gestart met een nieuw onderwijsconcept, gebaseerd op het Zweedse Kunskapsskolan. We zijn als team tot de conclusie gekomen dat áls we leerlingen gelijke kansen willen bieden, we ongelijk onderwijs nodig hebben. 
Hoe gaat dat in de praktijk?
Wát de leerlingen moeten leren, staat vast. Dat bepaalt de overheid namelijk. Maar hoe een leerling leert, op welk niveau en op welk tempo, dat is voor iedere leerling verschillend.
Daarom hebben we veel losgelaten waar andere vormen voor zijn teruggekomen:
- geen lesroosters ..... wel onderwijsplanningen en andere tijden voor aanwezigheid
- geen cijfers ..... wel controle van vakdocenten
- geen jaarovergangen ..... wel een continue leerproces tot aan het examen
- geen boeken ..... wel een Learning Portal met daarin de leerdoelen die de leerlingen moeten bereiken.
- geen mentoren ..... maar wel coaches die de leerlingen zeer intensief begeleiden bij het maken van een 
                                planning en het bereieken van de leerdoelen.

Coaches zijn intensief bij de begeleiding van de leerlingen betrokken. Alle leerlingen hebben minimaal 1x per week een 1 op 1 gesprek met hun coach. Tijdens dat gesprek komt hun planning aan de orde maar ook waarom een bepaald doel wel of niet gehaald wordt; bovendien houdt de coach in de gaten dat de leerling een volledig leerproces doorloopt; daarnaast is het welbevinden van een leerling een belangrijk onderdeel van het coachgesprek.
Uitgangspunt is dat alle leerlingen minstens en vmbo-gt diploma halen.
 
Wilt u meer weten over het onderwijsconcept, neem dan gerust contact op met:
Mw. L. Derks (Directeur) derks.l@2college.nl of
Mw. ICH Bastings (Teamleider en projectleider KED) bastings.i@2college.nl
 
Leerjaar 2,3 en4
Alle leerlingen volgen onderwijs op het niveau van vmbo-gt.

 

Om een plaatsje te krijgen op onze school, moet je van de basisschool een k/t, gt of een t/h-advies krijgen.

Als je een kader/theoretisch advies krijgt.
Als je alleen een kader-advies krijgt, ben je niet toelaatbaar op 2College Ruivenmavo.