Voor alle zaken die met de onderbouw te maken hebben (klas 1 en 2) kunt u contact opnemen met:

Ingrid Bastings
Teamleider onderbouw
T: 013 - 533 90 06
E:
bastings.i@2college.nl