De inschrijfdata voor het schooljaar 2017-2018 zijn:

Dinsdag 6 maart 2018: van 15.00 u. tot 17.00 u.
                                  van 19.00 u. tot 21.00 u.

Donderdag 8 maart 2018: van 15.00 u. tot 17.00 u.
                                      van 19.00 u. tot 21.00 u.

 

Wat moet u meebrengen om aan te melden: 
          . Het aanmeldformulier.
            U kunt het aanmeldformulier uit het mapje van de Open Avond meebrengen of het digitale formulier
            waarvoor u hier de link vindt: http://www.2college.nl/Documents/Aanmeldingsformulier.pdf (Dit
            formulier graag uitgeprint meebrengen.)
          · BSN-nummer van de leerling: hiervoor een kopie van een legitimatiebewijs van het kind meenemen of
            een
uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

          · originele advies basisschool
          . de Unieke Code (Die krijgt u van de basisschool indien de basisschool DOD's aanmaakt. (Bij de leerkracht
            van de basisschool informeren). 
    · Ouders van leerlingen met een zorgvraag dienen relevante (test)informatie mee te brengen.         
    · Indien beschikbaar: mailadres(sen) ouders.
 
Wij vinden het fijn als u nadien de resultaten van de eindtoets met ons wilt delen. (Cito; IEP; V8 enz.)