Regeling garderobekastjes (lockers)

Zoals de ouders/verzorgers thuis, heeft het personeel van de school een taak als het gaat om het bijbrengen van gevoel voor orde en netheid. Maar de zorg voor het welzijn van de leerlingen gaat verder: Als je weet waar je je spullen op een verantwoorde manier kunt achterlaten, verhoogt dat je gevoel van veiligheid en als je niet de gehele dag een (te) zware rugzak of boekentas hoeft mee te dragen, is dat beter voor je gezondheid.

Om deze doelstellingen nog beter te kunnen realiseren, stelt de school iedere leerling in de gelegenheid een garderobekastje te gebruiken.

  1. De toewijzing en registratie van een kastje (naam, kastnummer) gebeurt door of namens de locatiecoördinator.
  2. Elke leerling krijgt een hangslot met twee sleutels. Bij vergeten of verliezen van een sleutel wordt daarmee omgegaan zoals dat het geval is bij huissleutels, fietssleuteltjes e.d. Dat wil zeggen: Het kost tijd en vaak ook geld. De conciërges en de schoolleiding zullen niet ingaan op je verzoek om je kastje open te doen omdat je je sleutel vergeten of verloren bent. Je moet dus echt verantwoord met deze zaak omgaan: Een sleutel thuis op een goede plaats opbergen en een sleutel dagelijks op een goede manier bij je hebben, bv. met een koordje om je nek.
  3. Het gebruik van andere dan door de schoolleiding beschikbaar gestelde sloten en sleutels is niet toegestaan. Bij (voortijdig) uitschrijven kan van een leerling een goed functionerend, onbeschadigd, origineel slot met twee originele sleutels, door de schoolleiding teruggekocht worden voor een op dat moment in redelijkheid vast te stellen bedrag. Het kastje wordt dan ook leeg, schoon en onbeschadigd opgeleverd. Advies voor gebruik: Het kastje is bedoeld voor het opbergen van een (droge) jas, (droge) regenkleding, helm, gymspullen en leermiddelen (boeken, mappen, schriften e.d.). Op regenachtige dagen kun je je jas of regenpak het best eerst aan de kapstok te drogen hangen. Gymkleding hoort niet wekenlang in een kastje te liggen. Andere zaken kun je het best thuis laten. ’n Walkman, mobiele telefoon, MP3-speler e.d. zijn niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid, maar wil je dat soort zaken toch in je kastje opbergen, weet dan:
  4. De schoolleiding is op geen enkele wijze aansprakelijk in zake vermissing van of schade aan spullen die door de leerlingen in de kastjes bewaard worden. Het opbergen van boeken kan het best in een plastic draagtas (in verband met het gevaar van bv. waterschade) en boeken wisselen doe je bij voorkeur tijdens de pauzes. Boeken in je kastje i.p.v. in je tas is hetzelfde als boeken vergeten!!
  5. Het dagelijks toezicht op een juist gebruik van de kastjes wordt namens de schoolleiding uitgeoefend door de conciërges. In opdracht van de schoolleiding kan de leerling verzocht worden zijn/haar kastje te openen voor inspectie. Misbruik van garderobekastjes wordt bestraft.
  6. Wanneer dat wordt aangegeven op de mededelingenmonitor, dienen de kastjes leeggemaakt te worden. Dat zal m.n. voor vakanties het geval zijn.
  7. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de schoolleiding.