Het open leercentrum (OLC) en de PC’s in de gangen

In het open leercentrum staan computers voor het gebruik van educatieve software en voor het bekijken en beluisteren van cdrom’s en voor internet. Bovengenoemde voorzieningen zijn een basisvoorwaarde voor het hedendaagse onderwijs. Ook na schooltijd kunnen leerlingen gebruik maken van het OLC en in overleg met de docenten ook van de computers op de gangen.