Verantwoording ouderbijdrage van 2college Ruivenmavo voor het schooljaar 2017-2018.
                      
KED 17
Leerjaar 2
Leerjaar 3
Leerjaar 4
 Eendaagse excursies
Mens en Natuur/Mens en Maatschappij
€ 27,00
€ 27,00 
 
 
Nederlands/Moderne Vreemde Talen/Overige vakken
 
€20,00
€ 12,00
 
Biologie
€ 13,00
Maatschappijleer
€ 15,00
Uitstap laatste lesdag
€ 15,00
Mentor/Coachactiviteiten
Activiteit begin en einde schooljaar
€ 25,00
€ 25,00
€ 25,00
€ 13,00
Examenfeest
€ 5,00
Buitenlesactiviteiten
Culturele activiteiten
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
€ 20,00
Sportdag
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
Projecten
 
Project Lichamelijke Opvoeding
€ 10,00
Projectweek
 
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
Schoolfeesten
Schoolfeest 1
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
Schoolfeest 2
€ 3,00
€ 3,00
€ 3,00
Overige
Huur kluisje
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
€ 10,00
Sportkleding met 2College logo
€ 8,00
KED-kamp
€ 50,00
Fotojaarboek
 
 
 
€ 10,00
LOB-activiteiten
Opleidingenmarkt 2College Durendael
 
€ 6,00
 
Opleidingeninfoavonden
€ 5,00
 
 
 
 
 
Totaal
€ 149,-
€116,-
€ 100,-
€116,-
 
U betaalt maximaal € 100,-- Overige kosten zijn voor de school.