• 2College: op deze pagina vind u een organogram.
  • Bevoegd gezag (OMO): op deze pagina vind u informatie over de┬áVereniging Ons Middelbaar Onderwijs.
  • Medezeggenschapsraad: op deze pagina vind u informatie over de Medezeggenschapsraad van 2College.
  • Ouderparticipatie: op deze pagina vind u informatie over de ouderraad of oudervereniging van de 2College locaties.
  • Leerlingenparticipatie: op deze pagina vind u informatie over de leerling raden van de 2College locaties.