2College hecht veel waarde aan het vormen van partnership met onze klanten. De vestigingen van 2College hebben allen een betrokken ouderraad of oudervereniging. Ouders en schoolleiding zijn regelmatig met elkaar in gesprek over de dagelijkse gang van zaken en ook over nieuwe zaken op ‘hun’ school. In goede harmonie en in goed onderling vertrouwen wordt samengewerkt aan verschillende ontwikkelingen binnen de school.

2College is lid van de landelijke oudervereniging  

De Nederlandse oudervereniging Katholiek Onderwijs (NKO) en Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) zijn een partnerschap aangegaan. Met de ondertekening van de partnerschapsovereenkomst op 21 januari 2011 is  << hier naam van uw school invullen >>  plus alle andere scholen van OMO lid van de NKO geworden. Het algemene doel van het partnerschap is het versterken van de dialoog tussen ouders en school.
 

Ouderbetrokkenheid versterkt de kwaliteit van onderwijs

Uit onderzoek is bekend dat de slaag- en groeikansen van kinderen toenemen als school en ‘thuis’ elkaar goed weten te vinden. Met het stimuleren van ouderbetrokkenheid wordt de ontwikkeling van leerlingen en de kwaliteit van het onderwijs positief beïnvloed.
 

Dienstverlening van NKO aan ouders en scholen

De NKO is de landelijke vereniging voor ouders met kinderen in het katholiek basis- en voortgezet onderwijs. Zij stelt zich ten doel om de positie van ouders als gelijkwaardige partners binnen de school te versterken door het verstrekken van informatie, ondersteuning, scholing en advies op het gebied van onderwijs en opvoeding. De NKO-dienstverlening staat open voor ouders in de ouderraad, ouderverenigingen of medezeggenschapsraad (denk aan hulp bij het opstellen van ouderenquêtes, vragen rond medezeggenschap, invulling van ouderavonden). Elke OR / MR krijgt elke maand een digitale Nieuwsbrief VO en vijf keer per jaar twee exemplaren van het NKO-magazine Ouders en School.
 
Tegelijk kunnen ook de individuele ouders van de school met al hun vragen over onderwijs en ouderbetrokkenheid bij de NKO terecht. De NKO heeft hiervoor een gratis telefoonnummer ter beschikking: 0800-5010. Mailen kan ook: via www.nko-50tien.nl. Alle ouders kunnen zich tevens gratis aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Ouders Actueel.

 

Website van de NKO: www.nko.

 

 

Voor meer informatie over ouderparticipatie op een van onze vestigingen verwijzen we u graag naar het locatie specifieke deel van onze website.