Oproep voor LMR’en en Leerlingenraden

Wie zijn wij?

Wij zijn SOS (Samenwerkende OMO Scholieren). SOS is een platform waar OMO scholieren vertegenwoordigd zijn.

SOS adviseert de leerlingengeleding van de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) van OMO om zo een sterke stem te vormen in de vergaderingen van de GMR.

We hebben je nodig!

SOS streeft ernaar om in haar vergaderingen van iedere OMO-school twee afgevaardigden te hebben.

Zit jij in de LMR of LLR, maar gaat er nog niemand van je school naar een SOS vergadering?

Mail dan naar info[at]wijzijnsos.nl en geef je op!

Zie voor verdere informatie op de site: www.wijzijnsos.nl

Waarom?

Een school is meer dan alleen een gebouw waar je naar toe gaat om te leren, te sporten of vaardig te worden in presenteren. School is een ontmoetingsplaats waar je samen met elkaar een belangrijk deel van de dag doorbrengt. Een plaats waar je je betrokken en thuis voelt, waar je samen verantwoordelijk voor bent!

Leerlingen en schoolleiding zijn regelmatig met elkaar in gesprek over de dagelijkse gang van zaken en ook over nieuwe zaken op ‘hun’ school.

Om leerlingen nog meer bij de school als organisatie te betrekken, organiseren we op verschillende van onze vestigingen jaarlijks trainingen waarbij we leerlingen opleiden tot tutor, mediator of leerling-surveillant.  Onze tutoren helpen de nieuwe leerlingen wegwijs te maken op hun nieuwe school. De mediators worden ingezet om te bemiddelen bij kleine ruzies of conflicten tussen leerlingen. En onze leerling-surveillanten lopen samen met toezichthouders tijdens de pauze door de school om er voor te zorgen dat alles netjes en rustig verloopt.

Voor meer informatie over leerling-participatie op een van onze vestigingen verwijzen we u graag door naar het locatie specifieke deel van onze website.