2College kent Tweetalig Onderwijs op zowel HAVO als VWO niveau. Op 2College Cobbenhagenlyceum wordt tweetalig onderwijs op vwo-niveau gegeven en op 2College Durendael op havo- en vwo-nveau. Meer informatie kunt u vinden op: