Gebruikersuitleg Ouders:

In Magister zijn steeds de meest recente toets- en rapportcijfers en de absentenregistratie voor u beschikbaar! Behalve in de afsluitende periode van het schooljaar, dan kan het cijfergedeelte voor u niet zichtbaar zijn (afhankelijk van de locatie).

Mocht u problemen hebben met inloggen dan kunt u via e-mail contact opnemen met supportmagister@2college.nl.

Mocht u merken dat algemene gegevens van uw kind onjuist zijn, dan verzoeken wij u dit per mail door te geven aan de teamleider op de locatie.

Let op: Magister 6 werkt niet met alle browsers! U heeft hiervoor nodig: voor Windows: Internet Explorer 10 of hoger, voor Android: Firefox laatste versie, voor Apple: Safari (OX) 7 of of Chrome laatste versie.

 

Veelgestelde Vragen:

Vanaf maart 2018 zijn deze verplaatst naar de "ICT wijzer 2College" (zie de linkerkolom van deze website).