2College is een brede scholengemeenschap (vmbo, havo, vwo met gymnasium en tweetalig onderwijs) met zes locaties in de regio Tilburg. Het onderwijs aan 3500 leerlingen op 2College is gericht op kennis, vaardigheden én persoonlijkheidsontwikkeling om ook te slagen in de maatschappij.

Kernwoorden in onze visie zijn relatie, competentie en autonomie. De organisatie is zo kleinschalig mogelijk ingericht. Aangestuurd door een kleine directie wordt er op elke locatie gewerkt in teams onder leiding van een teamleider. Ter voorbereiding van leerlingen op het vervolgonderwijs wordt nauw samengewerkt met verschillende onderwijsinstituten, instellingen en bedrijven.

Van het personeel verwachten wij dat zij zich blijven ontwikkelen om hun bekwaamheden te verbreden en/of te verdiepen en daarbij de regie in eigen handen nemen. Samenwerken in een team, van en met elkaar leren zijn belangrijke kenmerken in de loopbaan van ons personeel en komen als onderwerp in de gesprekscyclus structureel aan de orde.

Vacatures vindt u op deze website onder de knop “Vacatures”. Huidig personeel kan informatie vinden op het Intranet.