Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft de aanbevelingen van de commissie onderwijstijd van dhr. Cornielje integraal overgenomen. Dat betekent een wijziging van wet- en regelgeving met betrekking tot onderwijstijd. De nieuwe wet- en regelgeving moet bij aanvang van schooljaar 2011-2012 ingaan.

 

 
De
belangrijkste wijzigingen:
(uit veranderingen in het beleid omtrent onderwijstijd)

 

  • De hoogte van de uren norm wordt aangepast.
  • Scholen krijgen meer ruimte om de onderwijstijd samen met ouders leerlingen en leraren in te vullen.
  • Het beoordelingskader van de inspectie ontwikkelt zich tot een dynamisch referentiekader.
  • De inspectie houdt in eerste instantie toezicht op de kwantitatieve naleving van de urennorm en controleert of de voorwaarden voor inspraak en verantwoording in orde zijn.

Onderwijstijd

  1. het onderwijs moet onder de pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid van daartoe bekwaam onderwijspersoneel worden uitgevoerd;
  2. het onderwijs moet deel uitmaken van het door de school geplande en voor leerlingen verplichte onderwijsprogramma;
  3. het onderwijs moet door een inspirerend en uitdagend karakter bijdragen aan een zinvolle invulling van de totale studielast van de leerlingen. 

Aan de nieuwe definitie van onderwijstijd is toegevoegd dat het onderwijs inspirerend en uitdagend moet zijn. Daarmee wordt kwantiteit duidelijker in dienst van kwaliteit gesteld.