Omhoog
Aanmelden2College ICT Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden gebruik van 2College account(s), computer(s) & netwerk
 
Het gebruik van de account(s), computer(s) & netwerk dient alleen voor onderwijskundige doelen.
 
Niet toegestaan zijn:
 • het raadplegen of verspreiden van informatie die op enige wijze in strijd is met de wet;
 • het downloaden of verspreiden van pornografisch materiaal;
 • het downloaden of verspreiden van illegale software en virussen in welke vorm dan ook;
 • het verspreiden van berichten (waarvan vermoed kan worden dat) die kwetsend van aard zijn of op enige wijze mensen in hun goede naam aantasten;
 • het verrichten van handelingen (waarvan vermoed kan worden dat) die de goede werking van het netwerk of delen daarvan verstoren;
 • het zelfstandig en uit eigen beweging verrichten van reparaties of aanpassingen aan (opstellingen van) computer(rand)apparatuur;
 • het zelfstandig en uit eigen beweging installeren van software op de netwerkcomputers.

Van de data op het netwerk wordt regelmatig een back-up gemaakt. Echter ook uzelf dient regelmatig een back-up te maken van uw persoonlijke bestanden, zeker aan het einde van het schooljaar. Dit kan op bijvoorbeeld USB-stick of een ander opslagmedium. Behoud van persoonlijke data wordt niet gegarandeerd bij de wisseling van het schooljaar.

De school is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die ontstaat door het wissen of bewerken van bestanden.

U bent verantwoordelijk voor gebruik/misbruik van uw account. Daarom:

 • Ben voorzichtig met opslagmedia (USB-stick/CD’s e.d.) van onbekende afkomst.
 • Er is altijd kans op aanwezigheid van een virus, spyware of andere software bedreiging.
 • Stel uw account nooit ter beschikking aan anderen. Iedereen heeft zijn/haar eigen account.
 • Meld uw account af na gebruik van een computer. Voorkom misbruik van uw account.
 • Vergrendel uw computer wanneer u, al is het maar even, van uw computer weg loopt.