Omhoog
Aanmelden

Informatie

Je hebt een stageplaats op één van de locaties van 2College. Welkom als collega in opleiding! 2College is een academische opleidingsschool die deel uitmaakt van de AOST, een samenwerkingsverband tussen OMO scholen, FLOT en ULT.

In het kader van academische opleiden vindt vijftig procent van je opleiding plaats op de school. Dat wil zeggen dat er naast het uitvoeren van lessen en het actief participeren in de school, diverse activiteiten zijn die gericht zijn op de ontwikkeling als leraar. Het verplichte OidS-programma (Opleiden in de School) met daarin veel ruimte voor intervisie en video-interactie maakt deel uit van de stage. De oriëntatiestage (augustus t/m december) omvat 3 dagen (of 6 dagdelen) met het hoofdaandeel van je activiteiten op de school. In de verdiepingsstage (januari t/m einde schooljaar) is dat 4 dagen (of 8 dagdelen). Hierover worden op de locaties concrete afspraken gemaakt. Op locatie is er een opleidingsdocent (OD) en een schoolpracticumdocent (SPD). De OD is betrokken bij de opleiding qua organisatie, opleiding en begeleiding. De SPD is een vakcollega die je begeleidt en opleidt en waarvan jij lessen gaat overnemen. De vakdidacticus (VD) van de universiteit komt minimaal 2 maal op lesbezoek en voorziet je handelen in de klas van feedback. Alle voornoemde personen zijn betrokken bij de begeleiding en beoordeling van deze vijftig procent van het curriculum.

Tijdens de verdiepingsstage ga je twee onderzoeken doen op de school: het lesontwerponderzoek dat (vak)didactisch van aard is en het leeronderzoek. Vraag naar de onderzoeksagenda van 2College om samen na te gaan of de onderzoeken die je gaat doen betekenisvol zijn voor de school.

Voor meer informatie over de stage, wend je tot de OD van de opleidingsschool.