Omhoog
Aanmelden

Informatie

Je hebt een stageplaats op één van de locaties van 2College. Welkom als collega in opleiding! 2College is een academische opleidingsschool die deel uitmaakt van de AOST, een samenwerkingsverband tussen OMO scholen, FLOT en ULT. In het kader van dat academisch opleiden vindt tijdens je studie veertig procent van je opleiding plaats in de school. Dat wil zeggen dat er naast het uitvoeren van lessen en het actief participeren in de school, diverse activiteiten zijn die gericht zijn op de ontwikkeling als leraar. 2College biedt als AOST dan ook speciaal ontwikkelde opleidingsroutes aan FLOT studenten waarin het leren vanuit de verschillende taken die je in de school krijgt, centraal staat. Dit betekent dat je stage anders is dan die van een studiegenoot op een niet AOS-school.

Begeleiding, opleiding en beoordeling tijdens de stage worden verzorgd door het opleidingsteam dat bestaat uit:

SPD (schoolpracticumdocent): een (vak)collega die je begeleidt en opleidt en die je ondersteunt bij het geven van lessen.

OD (opleidingsdocent): is een collega die werkzaam is in de school en verantwoordelijk is voor het opleidingsprogramma qua organisatie, ontwikkeling, opleiding, begeleiding en beoordeling.

FCD (Fontys contactdocent): is een leraar die werkzaam is binnen FLOT en verantwoordelijk is voor het opleidingsprogramma qua organisatie, ontwikkeling, opleiding, begeleiding en beoordeling.

Voor aanvullende informatie wend je tot de OD van de opleidingsschool.

Per studiejaar is er een AOST route.

Eerstejaars route: Na een week oriënteren op een school aan de start van het collegejaar, ben je van november t/m april eerst éen dag (donderdag) op de school en daarna 2 dagen (donderdag en vrijdag). Naast het verzorgen van les(gedeeltes) maak je kennis met het leraarsberoep in alle facetten. Iedere donderdagmiddag vinden er activiteiten plaats die in het teken staan van onderwijs en samen leren. Deze activiteiten vinden op een AOST-school plaats die niet je eigen opleidingsschool hoeft te zijn. Je werkt en leert samen met studenten van andere AOST-scholen. Ook met studenten uit een ander vakgebied.
De onderdelen FO 1.2 en 1.3 komen tijdens die onderdelen op AOST wijze aan bod. De bijeenkomsten op FLOT daarover komen daardoor voor een AOST student te vervallen.

Tweedejaars route: Van oktober t/m januari ben je op donderdag en vrijdag op de school. In deze stage ligt de nadruk op het ontwikkelen van je (vak)didactische vaardigheden. Kort gezegd: hoe ‘bewerk’ ik mijn leerstof, welke middelen/werkvormen gebruik ik daarbij zodat mijn leerlingen tot leren komen en datgene leren wat van belang is voor hen? Samen werken en leren met andere AOST studenten, je SPD en leraren van FLOT die hierin expert zijn maar ook nog veel willen leren van jou en van elkaar, besteed je speciaal aandacht aan competentie 3. Je gaat in deze stage echt aan de slag in je lessen met de kennis die je al hebt opgebouwd. Zo’n samenwerkingsverband noemen we een vakdidactisch netwerk. Je gaat in deze stage echt aan de slag in je lessen met de kennis die je al hebt opgebouwd. De andere 6 competenties komen eveneens aan bod tijdens de stage.

Iedere donderdagmiddag vinden er activiteiten plaats die in het teken staan van onderwijs en samen leren. Deze activiteiten vinden op een AOST-school plaats die niet je eigen opleidingsschool kan zijn. Op donderdagmiddagen vinden er altijd activiteiten plaats die in het teken staan van onderwijs en samen leren. Deze activiteiten vinden op een AOST-school plaats die niet je eigen opleidingsschool hoeft te zijn. Je werkt en leert samen met studenten van andere AOST-scholen en met studenten vanuit een ander vakgebied.

Derdejaars route: Je bent een heel schooljaar op woensdag en donderdag als collega in opleiding werkzaam in de school. Je krijgt een lestaak, een ontwikkeltaak en een begeleidingstaak. Dat betekent dat je lessen geeft waarop je feedback krijgt van je SPD. De OD en FCD komen met een zekere regelmaat op lesbezoek. In dit schooljaar ga je onder meer als voorbereiding op je actie-onderzoek leerlingenmateriaal ontwikkelen waarvan je onderzoekt of het werkt (hoort bij OVO). Omdat elke leraar, naast kennisoverdracht, een taak heeft om leerlingen te begeleiden bij hun oriëntatie op hun eventuele toekomstige opleiding en/of beroep, krijg je een begeleidingstaak (hoort bij LOB).

Iedere donderdagmiddag vinden er activiteiten plaats die in het teken staan van onderwijs en samen leren. De benodigde kennis die hoort bij de onderdelen LOB en OVO maakt deel uit van dit programma. De bijeenkomsten op FLOT over OVO en LOB komen daardoor voor een AOST student te vervallen.
De activiteiten vinden op een AOST-school plaats die niet je eigen opleidingsschool hoeft te zijn. Je werkt en leert samen met studenten van andere AOST-scholen en met studenten vanuit een ander vakgebied.

Vierdejaars/LIO route: Als vierdejaars / LIO student ben je gedurende een heel schooljaar 4 dagen (8 dagdelen) op de school. Deze route staat in het teken van zelfstandig lesgeven, begeleiden, oriëntatie op mentorschap en onderzoek doen in de school.

Iedere donderdagmiddag vinden er activiteiten plaats die in het teken staan van onderwijs, reflectie op eigen handelen, leren van leerlingen en onderzoek doen. Je werkt tijdens het schooljaar aan je actieonderzoek. Een onderzoek dat je in samenwerking met je SPD en andere vakcollega’s gaat doen. Een onderzoeksbegeleider leert je wat je nodig hebt bij het doen van onderzoek.
Alle voornoemde activiteiten vinden op een AOST-school plaats die niet je eigen opleidingsschool hoeft te zijn. Je werkt en leert samen met studenten van andere AOST-scholen en met studenten vanuit een ander vakgebied.