Nieuws : Leerlingen onderzoeken duurzaamheid in de wijk
Leerlingen onderzoeken duurzaamheid in de wijk
Locatie: Durendael

​In het kader van de dag van de duurzaamheid riep Durendael op woensdag 10 oktober alle docenten op om in hun lessen aandacht te besteden aan duurzame ontwikkelingen. De sectie aardrijkskunde organiseerde voor de tweedejaars leerlingen havo en vwo een excursie in Oisterwjk en Berkel-Enschot. De leelingen gingen in verschillende wijken onderzoeken hoe woningen duurzamer geworden zijn.

 

Energie besparen en regenwater opvangen
Thijs van Berlo, docent aardrijkskunde: 'Zij hebben nieuwbouwwijken, zoals Pannenschuur Buiten, vergeleken met oude wijken en daarbij gelet op het duurzaam opwekken van energie en het besparen op fossiele brandstoffen door beter te isoleren. Daarnaast hebben leerlingen gekeken naar de waterhuishouding. Met het veranderen van het klimaat worden regenbuien heftiger en wil je dit water meer opvangen in de wijk zelf om overstromingen te voorkomen. Hiervan moesten ze foto's nemen die ze op school in hun opdrachtenboek gaan plakken.' 

'Een 'wadi': dat woord kende ik nog niet' 
Ruben: 'De nieuwe wijken zijn het best voorzien van duurzame oplossingen, zoals bijvoorbeeld de opvang van regenwater. Alle regenpijpen in een straat komen uit op een gemeenschappelijk veldje waar een soort kuil in zit. daardoor kan het water gemakkelijk in de grond zakken. Dat heet dus een wadi, dat woord kende ik nog niet.' Lynn: 'Er zijn ook huizen met een gat in de regenpijp. daardoor komt het water niet meteen in het riool terecht, maar wordt het opgevangen in soort afwaterbak. Dat is ook goedkoper omdat je dan niet zoveel water hoeft te zuiveren.'

'Leuker dan uit boeken werken'
Britt: 'We hebben veel zonnepanelen gezien, zowel in oude als in nieuwe wijken. daarmee kun je ook veel energie besparen. Thuis hebben we ze niet, maar we doen bijvoorbeeld wel aan gescheiden afvalinzameling. dat is ook een voorbeeld van duurzaamheid. Bauke: 'Ik ben nu bezig de opdrachten in ons werkboek in te vullen. Elk groepje heeft een eigen boekje met opdrachten. Ik vond de excursie heel leerzaam en het is leuker dan uit boeken leren.'