Nieuws : Onderwijsontwikkelingen op het DurendaelLyceum
Onderwijsontwikkelingen op het DurendaelLyceum
Locatie: Durendael

Met ingang van schooljaar 2018-2019 gaan de havo- en vwo-afdeling van Durendael verder onder de naam ‘DurendaelLyceum.’ Deze naamswijziging gaat gepaard met een aantal onderwijskundige vernieuwingen waarmee de school haar leerlingen gerichter wil bedienen. De belangrijkste wijzigingen zijn het splitsen van de havo- en vwo-afdeling in de bovenbouw (vanaf leerjaar 3) en de introductie van aparte onderwijsontwikkelgroepen voor havo, vwo en tweetalig onderwijs.


Bovenbouw havo en vwo 
Sinds dit schooljaar zijn er in de bovenbouw aparte teams voor havo en vwo. Het doel is met name een betere aansluiting op het hbo en wo te realiseren. Vincent van der Cammen, teamleider havo leerjaar 3-5 licht toe: ‘We constateren dat in toenemende mate havo- en vwo-leerlingen een meer op hen toegesneden aanpak nodig hebben. Havo-leerlingen zijn geen vwo-leerlingen en vice versa. Daarnaast weten we dat de overgang van onderbouw naar bovenbouw voor veel leerlingen een grote stap betekent. Door vanaf leerjaar 3 havo en vwo in aparte teams onder te brengen kunnen we beter en meer aandacht besteden aan beide doelgroepen.’ 

Onderwijsontwikkelgroepen
Het DurendaelLyceum kent drie onderwijsontwikkelgroepen die zich bezighouden met een doorlopende leerlijn voor havo, vwo en tto. Zij werken over de hele breedte van het lyceum. De nadruk voor de havoleerlingen ligt daarbij op een activerende didactiek en het stimuleren van ondernemend gedraq. Voor het vwo ligt de focus op het ontwikkelen van academische vaardigheden. Het tweetalig onderwijs stelt, naast het stimuleren van ondernemend gedrag bij have en academische vaardigheden bij vwo, het wereldburgerschap centraal en richt zich daarbij met name op een excellente beheersing van de Engelse taal en op culturele activiteiten.

Organisatiestructuur DurendaelLyceum 

Team havo en vwo 1,2:
Teamleider: Sandra Rijnen
Leerlingcoördinatoren: Liesbeth Jansen (leerjaar 1) en Monique Waajen (leerjaar 2, Den Donk) 


Team havo 3, 4, 5 

Teamleider: Vincent van der Cammen 
Leerlingcoördinatoren: Willem Puts en Jelmer van der Steen 

Team vwo 3, 4, 5, 6 

Teamleider: Adriaan Lensvelt 
Leerlingcoördinator: Vincent Goumans