Nieuws : Weer naar school!
Weer naar school!
Locatie: Ruiven

Berkel-Enschot, juli 2018.
 
 
 
Betreft: eerste schoolweek 2018 – 2019.
           d.d. 17 augustus – 24 augustus.
 
 
Geachte ouders / verzorgers / leerling,
 
 
Het nieuwe schooljaar 2018 – 2019 gaat op 20 augustus 2018 weer van start.
Langs deze weg willen we u kort informeren over de invulling van de eerste schoolweek.
 
Vrijdag 17 augustus:
Voor leerjaar 1: afhalen laptops. In de laatste vakantieweek zullen de tijden doorgegeven worden. Houd daarom uw mailbox in de gaten.
 
 
Maandag 20 augustus:
Voor leerjaar 1 en 2: LOC-gesprekken op afspraak
 
Voor leerjaar 3 en 4: 13.15 uur kennismaking met mentor + rooster uitdelen.
 
Dinsdag 21 augustus:
Leerjaar 1 en 2: LOC-gesprekken op afspraak
 
Leerjaar 3 en 4: start lessen met aangepast dagrooster
 
 
Woensdag 22 augustus:
Start lessen volgens het basisrooster.
(Ook leerjaar 1+2  vanaf 8.30 u.)
 
 
Hopende u hiermee voldoende te hebben ingelicht, tekenen wij met vriendelijke groet,
 
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Sjef van Beurden, teamleider leerjaar 3 en 4.
Heidi Hoop, teamleider leerjaar 1 en 2.
2College Ruivenmavo.
T.: 013 – 5334149