Nieuws : START SCHOOLJAAR 2018 2019
START SCHOOLJAAR 2018 2019
Locatie: Durendael

Start nieuwe schooljaar  2018-2019

Op dinsdag 21 augustus start het nieuwe schooljaar met een introductieprogramma voor de verschillende leerjaren (zie hieronder).
Op woensdag 22 augustus starten de lessen.

Brugklas 1
De leerlingen worden op dinsdag 21 augustus om 13.00 uur op school verwacht. Meebrengen: agenda, pen, tas (nog geen boeken). Er zal tijdens deze middag aandacht worden besteed aan: het lesrooster, kennismaking met elkaar, de boeken, de kluisjes en het bespreken van wat huisregels en afspraken. Deze eerste dag duurt voor de eersteklassers tot ongeveer 15.30 uur.
Woensdag 22 en donderdag 23 augustus is er een vervolg van de introductie en starten de lessen.

De leerlingen van de leerjaar 2, 3, 4, 5 en 6 worden op dinsdag 21 augustus op de hieronder genoemde tijden verwacht. In de hal hangen de groepslijsten en het lokaal waar jouw mentor je verwacht voor het introductieprogramma.

Vmbo 2

Deze leerlingen worden verwacht om 12.00 uur. Meebrengen: schrijfmateriaal, papier en agenda. De introductie duurt tot ongeveer 13.00 uur.

Vmbo 3
De leerlingen worden verwacht om 10.00 uur. Vervolgens gaan ze met de mentor mee voor planning, examen, rooster, e.d. Meebrengen: schrijfmateriaal, papier en agenda. Aansluitend is er voorlichting over de diverse reizen in week 38. Eind programma omstreeks 11.45 uur.

Vmbo 4
De leerlingen van 4 basis en kader worden verwacht om 11.00 uur. Vervolgens gaan ze met de mentor mee voor planning, examen, rooster, e.d. Meebrengen: schrijfmateriaal, papier en agenda. Einde programma: 12.00 uur.
De leerlingen van 4 gt worden verwacht om 10.00 uur. Vervolgens gaan ze met de mentor mee voor planning, examen, rooster, e.d. Meebrengen: schrijfmateriaal, papier en agenda. Einde programma: 11.00 uur.

Havo en vwo 2
(ook TTO-klassen) De leerlingen worden verwacht om 12.00 uur op DEN DONK. Daarna de kennismaking met mentor en klas. Meebrengen: schrijfmateriaal. Einde programma 13.00 uur.

Havo en vwo 3
(ook TTO-klassen) We verwachten iedereen om 10.00 uur op school.
Meenemen: agenda en schrijfmateriaal. Einde eerste schooldag om ongeveer 11.00 uur.
 
Tweede Fase
Havo 4: 10.00 uur tot 11.00 uur
Vwo 4 en 5: 10.00 uur tot 11.00 uur
Havo 5 en vwo 6: 09.00 tot 10.00 uur.
De leerlingen van havo 5 werken van 10.00-13.00 uur aan hun profielwerkstuk.
De leerlingen van Vwo 6 werken van 10.00- 15.00 uur aan hun profielwerkstuk.