Nieuws : Eerste lichting DELF junior geslaagd
Eerste lichting DELF junior geslaagd
Locatie: Durendael

Op 21 en 24 maart legden veertien leerlingen uit klas 3 van havo en vwo op Durendael het examen voor DELF Junior af. Het examen is intussen nagekeken in Frankrijk en wij kunnen met trots melden dat alle leerlingen geslaagd zijn  voor niveau A2. Het officiële certificaat ontvangen de leerlingen in het najaar.

Versterkt taalonderwijs
Het is de eerste keer dat Durendael het programma voor versterkt taalonderwijs in de Franse taal aanbiedt op school. DELF junior toetst leerlingen op lezen, schrijven, spreken en luisteren in het Frans. Het programma biedt een waardevolle aanvulling voor een stage, studie of werk in Franstalige landen.


Fantastisch resultaat
Docente Samira el Kourdi is erg trots op haar leerlingen. ‘Ze hebben het heel  goed gedaan. Van de 100 punten die maximaal behaald kunnen worden, hebben de meeste leerlingen rond de tachtig punten gescoord. Eentje heeft zelfs 97 punten, dat is een fantastisch resultaat.’

Studie in het buitenland
Volgend schooljaar kunnen de DELF-leerlingen op school verder met niveau B1. Dat geldt voor alle leerlingen havo en vwo met Frans in hun pakket, mits zij de Franse taal voldoende beheersen. Het einddoel van het DELF junior programma op Durendael is niveau B2. Daarmee krijgen de leerlingen automatisch toegang tot een vervolgstudie in alle Franstalige landen. Denk daarbij niet alleen aan Frankrijk en België , maar bijvoorbeeld ook aan Canada en grote delen van Afrika.