Nieuws : Leerlingen debatteren met gemeenteraadsleden in Oisterwijk
Leerlingen debatteren met gemeenteraadsleden in Oisterwijk
Locatie: Durendael

Op vrijdag 8 december vond op 2College Durendael de 16e Politieke Dag plaats. Deze dag is een verplicht lesonderdeel voor alle leerlingen van de bovenbouw havo en vwo en is bedoeld om politiek dichter bij jongeren te brengen. Om dit doel te realiseren, worden elk jaar verschillende politieke kanonnen ingezet. Ook stond er een bezoek aan het raadhuis van Oisterwijk op het programma.  

 

Plenair debat met de landelijke partijen
De dag begon met een plenair politiek debat onder leiding van ex-leerlinge Myrte Hesselberth. Zij is volgend jaar kandidaat gemeenteraadslid in Oisterwijk. Aan dit debat deden vier Tweede Kamerleden mee, een lid van de Provinciale Staten en een kandidaat gemeenteraadslid van Tilburg. De vertegenwoordigers van de politieke partijen waren: Dennis Wiersma (2e kamerlid VVD), Harrie van den Berg (Provinciale Staten Noord Brabant PVV), Rene Peters (2e kamerlid CDA),  Rens Raemakers (2e kamerlid D66), Bas van Weegberg (kandidaat gemeenteraad Tilburg Groen Links) en Michel van Nispen (2e kamerlid SP).


Campagne voeren en workshops
Daarna kregen de politici, ondersteund door leerlingen van vwo-4, de opdracht om campagne te voeren voor hun politieke partij. De ondersteuning van deze politieke partijen door leerlingen is een praktische werkopdracht voor het vak maatschappijwetenschappen. De andere leerlingen bezochten om beurten de partijen en brachten daarna hun stem uit. Naast de politieke campagnes waren er ook workshops door ex-gedetineerden rondom het examenthema ‘criminaliteit en strafrecht’. De dag eindigde met een debat tussen de leerlingen van het debatteam en de leraren over de stelling: 'Jongeren vanaf 16 jaar moeten actief stemrecht krijgen.' 

  

Bezoek aan het raadhuis
De Politieke Dag stond niet alleen in het teken van de landelijke politiek. Zo brachten de leerlingen  van vwo-5 zonder maatschappijwetenschappen in hun profiel een bezoek aan het raadhuis van Oisterwijk. Daar maakten zij op interactieve wijze kennis met de plaatselijke politiek. Zij debatteerden met een vertegenwoordiging van Oisterwijkse gemeenteraadsleden over een aantal stellingen. Bijvoorbeeld: 'Het centrum van Oisterwijk moet autovrij worden.' Volgens docente Anke van Herk was vooral de samenwerking tussen de raadleden en de leerlingen opvallend. Zij aan zij met de lokale politici verdedigden de leerlingen hun standpunt en wisten ze de argumenten van de tegenstanders met succes te weerleggen.


Stemplicht
Na afloop kregen alle leerlingen van de bovenbouw een stemplicht. Met een krappe meerderheid van stemmen (29,2%) won de VVD deze 16e scholierenverkiezingen. D66 volgde op de voet met 28.4% van de stemmen. Derde werd de PVV.


Uitslag scholierenverkiezing op Durendael:

 

  1. VVD 107 stemmen 29,2%
  2. D’66 104 stemmen 28,4%
  3. PVV     62 stemmen 16,9%
  4. CDA     52 stemmen 14,2%
  5. SP   19 stemmen   5,2%
  6. Partij voor de dieren       9 stemmen            2,5%
  7. Groen Links    7 stemmen               1,9%
  8. Denk    6 stemmen               1,6%

 

Bekijk het fotoalbum: foto