Nieuws : ( Foto's )Durendael levert eerste WON-gediplomeerden regio Zuid
( Foto's )Durendael levert eerste WON-gediplomeerden regio Zuid
Locatie: Durendael

Op dinsdag 28 november zullen negen leerlingen uit vwo-6 op 2College Durendael hun WON-certificaat in ontvangst nemen. Deze groep leerlingen is de eerste generatie in de regio Zuid-Nederland die het zesjarige wetenschappelijk georiënteerde onderwijsprogramma op het vwo heeft doorlopen. Tijdens deze avond presenteren de leerlingen hun profielwerkstuk, waarmee ze laten zien dat ze in staat zijn zelfstandig een wetenschappelijk onderzoek op te zetten, uit te voeren en te verdedigen.

Een goede voorbereiding op de universiteit
Katrien Willemen, coördinator van het WON-programma op Durendael licht toe: ‘Zeven jaar geleden begonnen wij de samenwerking met de WON-akademie met het toenmalige VWO-TOP (Talenten OnderzoeksProgramma). Op dit moment volgen alle leerlingen op het vwo vanaf klas 1 dit wetenschappelijk georiënteerde onderwijsprogramma. Academisering van het onderwijs is nodig om aan te sluiten bij de vaardigheden die een universiteit verwacht van studenten en het biedt leerlingen een voorsprong bij de overstap naar het vervolgonderwijs. Het WON-certificaat is een mooie aanvulling op het portfolio waarnaar universiteiten tegenwoordig in toenemende mate vragen.’

Academsiche vaardigheden op het vwo
Twee uur per week staat het vak ‘acv’ (academische vaardigheden) op het rooster. Leerlingen oefenen dan in het actief stellen van vragen, het ontwikkelen van een kritische en nieuwsgierige houding, het zelf op zoek gaan naar informatie, problemen oplossen, creatieve en nieuwe aanpakken bedenken en goed leren samenwerken. Ook bij de vaklessen is er aandacht voor academisering. Bij een les geschiedenis gaan leerlingen bijvoorbeeld debatteren over de Koude Oorlog. Daarnaast organiseert de school twee keer per jaar een academische avond met gastsprekers van de universiteit en het bedrijfsleven. In het vierde leerjaar lopen de leerlingen een korte academische stage en in leerjaar zes is er een grote afsluitende academische avond met de uitreiking van de WON-certificaten.

Focus op wetenschappelijk onderzoek
Een belangrijk onderdeel van het WON-programma is het wetenschappelijk onderzoek. Leerlingen raken stapsgewijs vertrouwd met de onderzoekscyclus. Daarbij komen verschillende onderdelen van wetenschappelijk onderzoek aan bod. Hoe formuleer ik een goede onderzoeksvraag, waar vind ik betrouwbare bronnen, welke onderzoekmethoden ga ik gebruiken en hoe kan ik mijn conclusies onderbouwen? Maar ook: Hoe presenteer ik een onderzoek? En op welke manier kan ik het beste samenwerken met anderen?

Bekijk het fotoalbum: Foto album van deze uitreiking