Nieuws : Gezond zijn, gezond blijven
Gezond zijn, gezond blijven
Locatie: Jozefmavo

Gezond eten 3.png

 
 “Gezond zijn, gezond blijven”

 
Beste leerling, ouders en verzorgers,

Iedereen wil graag gezond zijn en blijven, maar wat is er nodig om gezond te zijn en gezond te blijven als je eet en drinkt? Om daar achter te komen gaan studenten van AVANS ons helpen.
Deze studenten komen van woensdag 8 tot en met donderdag 16 november naar school kom met de leerlingen en met de docenten in pauzes en tussenuren te praten. Ze praten ook met onze cateraar Markies en met de schoolarts.

Daarna gaan de studenten een instrument, spel, app of iets anders bedenken om jullie enthousiast te krijgen meer bewust te worden in het omgaan met eten en drinken.

In de week 11 tot en met 14 december gaan de studenten in overleg met de mentor in een onderbouwklas iets wat ze bedacht hebben testen in de klas.
 
Donderdagmiddag 11 januari is er een presentatie tijdens de EXPO in het gebouw aan de Sportweg die door leerlingen, ouders, docenten en andere belangstellenden kan worden bezocht. Bezoekers mogen stemmen en er komt een publieksprijs voor wat het beste wordt gevonden.
We zijn benieuwd wat leerlingen er van vinden. Daar komen we nog op terug in de leerlingenraad en ouderraad.
Met vriendelijke groet,
 
Schoolleiding 2College Jozefmavo
 
Gezond eten 2.png