Nieuws : Ouderavond klas 3: 2 november 2017
Ouderavond klas 3: 2 november 2017
Locatie: Ruiven

Berkel-Enschot , 13 oktober 2017

Onderwerp:  Voorlichting vakkenpakketkeuze  klas 3.

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij nodig ik u van harte uit  voor de bijeenkomst m.b.t. de voorlichting over de
vakkenpakketkeuze van klas 3 naar klas 4.

Deze vindt plaats op donderdag 2 november van  20.00  tot 20.45 uur  in de aula van onze school.
De voorlichting is alleen bedoeld voor de ouders/verzorgers en NIET voor de leerlingen.  
Er zal uitleg worden gegeven over de mogelijkheden van vakkenpakketkeuzes naar klas 3 en de te volgen procedure.

Mocht u verhinderd zijn deze avond, wilt u dat dan doorgeven aan de mentor van uw zoon/dochter.
Ik wil erop wijzen dat uw aanwezigheid op deze avond zeer wenselijk is i.v.m. het goed kunnen begeleiden/ondersteunen van de door uw zoon/dochter te maken keuzes.

Met vriendelijke groet,

Eddy van Riel.
Decaan 2College Ruivenmavo.