Nieuws : Ouderavond klas 2; 2 november 2017
Ouderavond klas 2; 2 november 2017
Locatie: Ruiven

Berkel-Enschot , 13 oktober 2017

Betreft: Uitnodiging voorlichting vakkenpakketkeuze  klas 2.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst ten behoeve van de vakkenpakketkeuze van leerlingen in klas 2.
In klas 3 moeten kinderen al een keuze gemaakt hebben met welk vak ze niet doorgaan of/en welk vak zij willen kiezen. Belangrijk is dan dat er nagedacht wordt over de toekomstplannen van uw kind. Daarvoor zal er een traject vakken- en beroepskeuze gevolgd gaan worden in klas 2 en 3. De eerste aanzet hiervoor is een voorlichtingsavond voor jullie als ouders.

Deze vindt plaats op donderdag 2 november van  19.00  tot 19.45 uur  in de aula van onze school.
De voorlichting is alleen bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) en NIET voor de leerlingen. We vinden het belangrijk dat in ieder geval één van de ouder(s) / verzorger(s) hierbij aanwezig zou kunnen zijn.
Er zal uitleg worden gegeven over de mogelijkheden van vakkenkeuzes naar klas 3 en de te volgen procedure  rondom.
Mocht u verhinderd zijn deze avond, meld dit dan bij de mentor van uw kind.
 
Met vriendelijke groet,

Eddy van Riel
Decaan 2College Ruivenmavo