Nieuws : De Ouderraad is er ook voor u!
De Ouderraad is er ook voor u!
Locatie: Durendael

De Ouderrraad (OR) bestaat uit ouders van leerlingen hier op school. Zes keer per jaar vergaderen zij met de directie van Durendael. Vaak vraagt de schoolleiding een advies of mening van de OR met betrekking tot zaken die spelen op school of bepaalde beleidsstukken. Daarnaast vangt de OR zelf signalen op uit de school en speelt deze door naar de juiste organen binnen de school.Weten wat er op school speelt
‘Eigenlijk ben ik bij toeval terecht gekomen in de ouderraad’, vertelt Suzanne Risseeuw, penningmeester van de OR. ‘Ik dacht dat ik mij had aangemeld voor een ouderavond, maar dit bleek een vergadering van de Ouderraad te zijn. Omdat ik te laat binnenkwam, viel ik midden in het introductierondje. Toen dacht ik: Eigenlijk is dit ook wel leuk. Om te weten wat er op school speelt. Wij wonen niet in de regio, dus veel gaat buiten ons om. Via de OR heb ik wel die link met Oisterwijk.’

Meer input van ouders
Arjen de Wit is voorzitter van de OR. ‘Ik doe dit nu voor het vierde jaar en het valt me op dat nog relatief weinig ouders de weg naar de Ouderraad weten te vinden. Ik vind het belangrijk dat ze weten dat de Ouderraad er ook voor hen is. De OR is immers het kanaal voor ouders om gehoord te worden. Naast de directe lijn met de directie, onderhouden wij ook contacten met andere inspraakorganen, zoals de leerlingenraad, de personeelsraad, de MR en de resonansgroepen. Het is onze taak om signalen uit de school op te pikken en die aan te kaarten bij de betreffende groepen. Daarbij zou ik graag meer input van ouders willen zien.


Klankbord voor alle ouders
De OR moet volgens Arjen een klankbord zijn voor wat ouders willen inbrengen. ‘Wij zijn de vertegenwoordigers van alle ouders naar de directie. Zes keer per jaar vergaderen wij samen. Naast onze adviesfunctie brengen we ook zelf dingen in. Een van de zaken die we bijvoorbeeld hebben geconstateerd is de lesuitval tijdens de buitenlandse reizen. Leerlingen die niet mee op reis gaan, hebben dan vaak veel invaluren waarin ze geen nieuwe stof krijgen aangeboden. Met name leerlingen die in hun eindexamenjaar zitten zouden die tijd nuttiger kunnen besteden. Dit ligt nu bij de schoolleiding.’

Thema-avond en contact
Suzanne vertelt: ‘Een keer per jaar organiseert de OR een thema-avond voor ouders over een onderwerp waarmee je als opvoeder of ouder van de school te maken krijgt. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van social media, pesten of het omgaan met pubers. Voor dit jaar zijn we nog op zoek naar een thema. Hebt u een goed idee voor de thema-avond? Meld dit dan bij de Ouderraad.
Ook kunt u bij ons zaken aankaarten waarvan u vindt dat ze besproken moeten worden in de Ouderraad. We hebben immers allemaal hetzelfde doel, vult Arjen aan: ‘Ervoor zorgen dat Durendael een goede school blijft en waar nodig verbeteringen aandragen. Wij zijn er ook voor u!’

Meer informatie
Meer informatie over de OR vindt u op de website van Durendael. Daarnaast publiceren zij regelmatig berichten in het Ouderbulletin van de school.