Nieuws : Doe-dag AZC: van herkenning naar erkenning
Doe-dag AZC: van herkenning naar erkenning
Locatie: Durendael

Op donderdag 21 september 2017 vond voor de vierde keer de multiculturele ‘Doe dag’ plaats op het AZC-terrein in Oisterwijk . De ‘doe-dag’ maakt deel uit van een jaarlijkse uitwisseling tussen leerlingen van de vluchtelingenschool en leerlingen van 2college Durendael. Het doel van dit project is jongeren kennis te laten met elkaars cultuur en een kijkje te laten nemen in het dagelijks leven van de ander.
Wederzijds respect en begrip
Marijke van Oploo, docent Zorg en welzijn: ‘Door deze uitwisseling krijgen de leerlingen letterlijk meer begrip voor elkaar. Als ze een vluchteling met een iPhone zien, zijn ze al snel geneigd te denken dat het allemaal wel meevalt. Maar als ze dan horen dat deze leeftijdsgenoten van 57 euro per week moeten leven, wordt het een ander verhaal. Van dat geld moeten ze namelijk alles doen, onder andere hun eigen potje koken en boodschappen doen. Ook hebben ze de verplichting zich twee keer per dag te melden. Die telefoon is vaak de laatste levenslijn met hun familie ver weg.’

Gelijkenissen ontdekken
Op maandag 18 september waren er meer dan vijftig AMV-jongeren en tien begeleiders te gast bij klas 4 van de afdeling Zorg en Welzijn op 2College Durendael. Dat was voor beide groepen best wel spannend. De jongeren stelden zich aan elkaar voor en er werden wederzijds vragen gesteld. De leerlingen waren nieuwsgierig naar het schoolleven, maar ook naar het dagelijks leven en de waarden en normen van de ander. Daarna kregen de gasten een rondleiding door de school, waarvan ze erg onder de indruk waren. Ze vonden het vooral interessant om de leslokalen en de leerpleinen te zien.


Rondleiding op het AZC

Op dinsdag 19 september kregen de leerlingen van Durendael een rondleiding door de AMV-jongeren op de AZC-locatie. De leerlingen hebben onder andere de school, de keuken, de recreatieruimte en een unit (waar jongeren wonen) bezocht. Ook kregen ze uitleg over wat hun leeftijdsgenoten op het AZC allemaal meemaken en waar ze mee bezig zijn, bijvoorbeeld met voogdijzaken en Vluchtelingenwerk.

Samen dansen, eten en genieten
De uitwisseling werd afgesloten met een gezamenlijke ‘Doe-dag’ op donderdag 21 september. De jongeren konden deelnemen aan allerlei workshops en activiteiten, zoals gezamenlijk hapjes maken voor de lunch, djembé spelen, voetballen, henna tatoeages (laten) zetten en allerlei Oud Hollandse spelen. Ook hebben ze portretten van elkaar geschilderd. Waren de leerlingen aanvankelijk nog wat verlegen ten opzichte van elkaar, al snel werd er volop samen gekletst en zelfs gedanst. De dag werd feestelijk afgesloten met een mooie groepsfoto.

Waardering voor elkaar
Marijke van Oploo: ‘Met dit initiatief hopen we dat de jongeren elkaar niet alleen nu op school, maar voortaan ook in het dorp zullen herkennen. En dat ze meer waardering voor elkaar krijgen. Van herkenning naar erkenning, daar gaat het mij om.’