Blog 9: Neurenberg

Neurenberg is een oude Duitse stad. In de Middeleeuwen kwamen de Duitse keizers hier vaak naar toe om te vergaderen met hun hertogen en graven. De meeste mensen kennen Neurenberg echter niet om deze reden maar vanwege hetgeen zich hier, voor en na de 2e wereldoorlog heeft afgespeeld. Hitler wilde een 1000 jarig rijk opbouwen net zoals het 1000 jarige keizerrijk. Daarom had hij Neurenberg uit gekozen voor zijn partij bijeenkomsten. Verder werden in deze stad, in 1935, de Neurenburger wetten door Hitler afgekondigd. Door deze wetten was het voor joden verboden om te trouwen met niet joden en werd de Duitse nationaliteit van de joden afgenomen. Joden werden hierdoor vreemden in hun eigen land. Na de oorlog werd in Neuerenberg, het Neurenberg tribunaal gehouden. Tijdens dit tribunaal, een rechtszaak tegen de topfiguren van de nazi-partij, werd duidelijk wat er zich in de concentratiekampen had afgespeeld.  De meeste topfiguren zijn hiervoor ter dood veroordeeld en later te recht gesteld.
 
Van de partijbijeenkomst in 1934  liet Hitler een film maken die in de Duitse bioscopen veel bekijks trok. De film was zo goed, dat hij veel prijzen kreeg o.a. in Frankrijk de VS en Engeland. Na de oorlog door werd de film door diezelfde landen lange tijd verboden. Nu zeggen veel mensen dat Hitler een gek is met idiote racistische ideeën. Maar in 1933 toen Hitler aan de macht kwam, dachten veel Europeanen daar heel anders over. Volgens velen in die tijd was niet Hitler het gevaar, maar de goddeloze communisten in Rusland. Veel Europese regeringsleiders waren jaloers op Hitler omdat hij, in hun ogen, de communisten goed bestreed. Hij pakte de communisten op en stopte ze in concentratiekampen. Dat zouden ze in hun eigen landen eigenlijk ook wel willen!
En zijn optreden tegen de joden, wat vond men daarvan? De Olympische Spelen van 1936 gingen gewoon door ook al werden de joden vanwege de Neurenberger wetten uit 1935 volop gediscrimineerd. Waarom werden ze niet geboycot?
Als je weet dat Frankrijk, de Franse joden bijna op een presenteerblaadje aan de nazi’s heeft uitgeleverd, dat er in Nederland weinig verzet was toen de Joden werden opgepakt en in Kiev bijna alle joden waren vermoord voordat de Duitsers de stad veroverden, dan kun je je afvragen of de Jodenhaat in veel Europese landen in die tijd, niet even groot was als in Duitsland. De Slowaken hebben in 1942 zelfs een deel van hun joodse inwoners aan de SS verkocht!
 
Hitler was dus niet de enige Europeaan met racistische ideeën. Sterker nog, voor de tweede wereldoorlog hadden de meeste inwoners van Europa racistische ideeën. Men vond de gekleurde inwoners van Amerika, Afrika en Azië onbeschaafd en daarom minderwaardig. Hoe kwamen men op dat idee? Dat heeft alles te maken met de evolutieleer en de industriële revolutie.
 
In een eerder blog heb ik jullie verteld hoe de Renaissance is ontstaan. De Europeanen wilden de oude Romeinen in alles overtreffen. Daardoor zijn er in de 16e, 17e en 18e eeuw enorm veel uitvindingen gedaan. Die uitvindingen maakten in de 19e eeuw de industriële revolutie mogelijk. De Europeanen werden daardoor zo trots op zichzelf, dat zij zich superieur, beter, gingen voelen dan andere volken.
 
In 1859 verscheen in Engeland een bijzonder boek: The Origin of Species. In dit boek beschrijft Charles Darwin dat alle leven op aarde door evolutie tot stand komt en dat de evolutie ook in de toekomst door gaat. Belangrijk in de evolutie is de natuurlijke selectie. Natuurlijke selectie wil zeggen dat de verschillende soorten planten en dieren met elkaar in strijd zijn om het voedsel. In die strijd blijven alleen de sterkste soorten in leven en sterven de zwakke soorten uit. Toen de tijdgenoten van Darwin zijn boek lazen, begonnen zij zich af te vragen of de evolutie ook op de mens van toepassing zou kunnen zijn. Met andere woorden, zou er in de evolutie van de mens ook sprake zijn van een strijd om te overleven?
In Amerika en Azië hadden de blanken ervaren dat een kind, dat geboren werd uit een blanke man en een gekleurde vrouw, niet blank was. Dus als de wet van de natuurlijke selectie juist was, en blanken zich zouden vermengen met niet blanke rassen, dan zou het blanke ras verdwijnen. Maar als het blanke ras verdween, zou ook alles wat de superieure blanken na de Renaissance hadden opgebouwd verdwijnen! Dit moest koste wat het kost voorkomen worden. Geleerden gingen aan de slag en bedachten een oplossing: de eugenetica.
 
De eugenetica beweert dat je op twee manieren kunt voorkomen dat je eigen ras verdwijnt of minderwaardig wordt. Op de eerste plaats moet je voorkomen dat zwakke onderdelen van je ras zich kunnen voortplanten. Asociale en geestelijk gehandicapte mensen moeten daarom geen kinderen kunnen krijgen. Op de tweede plaats moet je er voor zorgen dat je eigen ras zich niet vermengt met minderwaardige rassen.
Het blanke ras is volgens de eugenetica veel intelligenter dan alle andere rassen. Alleen het blanke ras was immers in staat geweest om zo’n ingewikkeld iets als de industriële revolutie tot stand te brengen. Om te voorkomen dat door natuurlijke selectie het blanke ras en daarmee hun superieure intelligentie zou verdwijnen, moest volgens de eugenetica, het blanke ras zich niet vermengen met minderwaardige rassen.
In de tijd van het oude racisme, werden alleen zwarte mensen door de blanken als minderwaardig beschouwd. Het nieuwe van de eugenetica was, dat niet alleen het zwarte ras als minderwaardig werd beschouwd, maar alle niet blanke rassen. Dus alle oorspronkelijke bewoners van Afrika, Amerika, het Midden Oosten, Azië en Australië! Volgens de eugenetica hoefden de blanken geen respect te hebben voor deze mensen. Waren het eigenlijk wel mensen? Door deze manier van denken ontstond het moderne racisme. Hierin worden alle niet blanken mensen als minderwaardig beschouwd.
 
De eugenetica kreeg veel aanhangers vooral in de VS. Rijke Amerikanen zoals Ford en Rockefeller gaven veel geld uit om de eugenetica te promoten. Eén van de mensen die op die manier werd gesteund was de leider van Hitlers rassenprogramma.
 
Door de industriële revolutie ontstond er in Europa een enorme vraag naar grondstoffen en afzetgebieden. Deze werden gevonden, in de Europese koloniën in Amerika, Afrika en Azië. Om de grondstoffen te bemachtigen, heb je wel arbeidskrachten nodig. Liefst zo goedkoop mogelijk, dan is de winst het grootst!
In Amerika, Afrika en Azië waren er genoeg arbeidskrachten, maar de mensen daar voelden er weinig voor om voor de Europeanen te werken. De enige manier om ze aan het werk te krijgen was dwang. Dwang betekent veel geweld gebruiken en desnoods mensen doden. Maar alle Europeanen in die tijd waren zeer gelovige christenen. Zij kenden de tien geboden waarin staat dat je je naaste lief moet hebben en dat je niet mag doden! Hoe kun je dan dwang gebruiken en verantwoorden?
Met de leer van de eugenetica in de hand konden de blanken, zonder in gewetensnood te komen, de bewoners van de koloniën met dwang aan het werk zetten. Als daar doden bij vielen was dit geen probleem. De doden waren immers toch maar minderwaardig.
 
In de VS verjoegen de blanke christenen de indianen van hun land om er landbouwgrond van te maken. Maar waar moesten de indianen die van de prairie en de buffels leefden heen? Natuurlijk verzetten zij zich. De blanken hadden daar geen begrip voor. Afmaken was de beste oplossing. Indianen zijn immers toch maar minderwaardig.
De zwarten, die in 1865 door de afschaffing van de slavernij hun vrijheid hadden verkregen, kwamen door de eugenetica opnieuw in de problemen. In het zuiden van de VS ontstond een apartheidssysteem, waarin blanken en zwarten streng van elkaar gescheiden leefden. De levensomstandigheden van de zwarten waren tijdens de apartheid niet veel beter als tijdens de slavernij. Huwelijken tussen blanken en zwarten waren verboden en een zwarte man die te opvallend naar een blanke vrouw keek, liep grote kans te worden gelyncht. Op die manier zijn duizenden zwarten, voor fun, door blanken in de VS vermoord. Pas in de 70er jaren van de vorige eeuw kwam hieraan een einde.
 
Op dezelfde wijze als de blanken in de VS de indianen en de zwarten behandelden, hebben de Engelsen, Fransen, Nederlanders, Belgen, Spanjaarden en Portugezen de volken van Australië, Afrika, en Azië behandeld omdat ze in hun ogen minderwaardig waren.
De Belgen hebben het bont gemaakt. Tussen 1880 en 1908 hebben ze meer dan 10 miljoen Congolezen afgemaakt en laten verhongeren in hun jacht op de grondstoffen van de Congo. De Engelsen deden daar in 1890 in India een schepje boven op. Ze lieten welbewust veertig miljoen mensen om komen van de honger.
Hoeveel slachtoffers Nederland heeft gemaakt in Indonesië, is voor zover ik weet nog nooit goed onderzocht. Je kunt er gerust vanuit gaan dat het er miljoenen zijn. Alleen al bij de opstand tegen het cultuurstelsel (1825-1830) zijn naar schatting 200.000 Indonesiërs omgekomen. Tussen 1946 en 1949 heeft Nederland, met veel geweld (tenminste 100.000 Indonesische doden), geprobeerd te verhinderen, dat Indonesië onafhankelijk werd.
 
Toen Hitler zijn plannen voor zijn duizendjarig rijk ontwikkelde, stond hij voor dezelfde problemen als de Europese landen toen zij de koloniën leeg roofden. Alleen had Duitsland in die tijd geen koloniën. Hitler wilde de goedkope grondstoffen uit Oost Europa halen. Om zijn doel te bereiken moest hij oorlog gaan voeren en de mensen in Oost Europa onder dwang aan het werk zetten. Hoe kun je dat allemaal verantwoorden?
De eugenetica bracht ook hier de uitkomst. Met de eugenetica in de hand beweerde Hitler dat de inwoners van Oost Europa minderwaardig waren. Zo konden die als slaven gebruikt worden om op grote landbouw bedrijven voor de Duitsers te werken net zoals de zwarte mensen dat in Amerika deden. Om aan geld te komen voor de oorlogsvoering zei Hitler dat alle Europese Joden en zigeuners, asocialen en een bedreiging voor het Duitse ras waren. Zo kon hij ze beroven van al hun bezittingen. Om te voorkomen dat zij zich zouden verzetten, kon je ze maar beter afmaken. Met de indianen van Noord en Zuid Amerika en de Aboriginals in Australië was dit ook gedaan. Waarom zou dit nu niet kunnen?
Over de verschrikkelijke massamoord die hiervan het gevolg was, zijn terecht bibliotheken vol geschreven. Maar waarom is er over de verschrikkelijke massamoord op de gekleurde mensen die zeker 10 maal zo groot is geweest als de massamoord van Hitler, bijna niets geschreven? Waarschijnlijk om dezelfde reden, als men na de oorlog de film wilde vergeten die men eerst zo prachtig vond.
Was Hitler een gek? Als je het oude spreekwoord: Wat gij niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet, goed op je in laat werken heb je het antwoord.
 
Er zijn Nederlanders die, ondanks alle racistische massamoorden, artikel 1 van de grondwet waarin staat, dat discriminatie op grond van ras, godsdienst of sexuele geaardheid verboden is, willen afschaffen. Snap jij ze?