Blog 7: Wenen

Zoals jullie in eerdere blogs al hebben kunnen lezen, is Wenen een belangrijke stad in Europa en de Europese geschiedenis.
 
Wenen werd nog belangrijker na het aftreden van keizer Karel in 1555. Zijn broer Ferdinand volgde hem op als keizer. Wenen werd toen de hoofdstad van een keizerrijk. Ook werd Hongarije deel van dit keizerrijk. Omdat twee grote landen, Oostenrijk en Hongarije één keizerrijk vormden, sprak men van de Dubbelmonarchie. De Dubbelmonarchie wordt ook wel de Donaumonarchie genoemd omdat de Donau voor een groot deel door zowel Oostenrijk als Hongarije stroomt. Tot 1918 heeft deze Dubbelmonarchie of Donaumonarchie bestaan.
 
Blog7_1.jpgDat het de hoofdstad van een keizerrijk werd, had voor Wenen grote gevolgen. De keizers wilden niet zomaar in een paleis wonen. Nee, er moesten keizerlijke paleizen worden gebouwd. Het mooiste van deze paleizen, is Schloss Schönbrunn.
 
Natuurlijk moest er in het paleis ook een zogenaamde hofcultuur komen. De edelen moesten verplicht op het paleis gaan wonen dan kon de keizer ze betere in de gaten houden. Daar stond tegenover dat de keizer ze wel moest vermaken. Anders zouden de edelen misschien ontevreden worden en in opstand komen. De keizer stelde daarom hofkunstenaars aan zoals, schilders, toneelschrijvers en componisten. De belangrijkste hofkunstenaars werden de componisten.
Deze componisten hebben vele beroemde muziekstukken geschreven die ook vandaag de dag nog worden uitgevoerd. Deze muziek heet daarom; klassieke muziek. De beroemdste componisten die aan het Weense hof hebben gewerkt zijn, Mozart, Haydn en Beethoven.
 
In 1805 werd Wenen door Napoleon veroverd en leek er een einde te komen aan het Oostenrijkse keizerrijk. Maar toen Napoleon in 1815 bij Waterloo definitief verslagen werd, kwamen de afgevaardigden van alle Europese landen in Wenen bij elkaar om te bespreken hoe het nu verder moest met Europa. Deze bijeenkomst staat bekend als het congres van Wenen. Voor ons land had dit congres grote gevolgen. Het congres bepaalde, dat er ten noorden van Frankrijk een land moest komen dat Frankrijk militair in bedwang zou kunnen houden. Op die manier wilde men verhinderen dat Frankrijk nog ooit een gevaar zou kunnen vormen voor Europa. Om die reden werden in 1813 Nederland, België en Luxemburg samengevoegd tot één koninkrijk o.l.v. koning Willem I.
 
In de Eerste Wereldoorlog, werkte het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije samen met het keizerrijk Duitsland. Toen deze oorlog door dit bondgenootschap verloren werd, viel het Oostenrijkse keizerrijk uiteen in twee onafhankelijke landen Oostenrijk en Hongarije en werd Oostenrijk een republiek. Dat bleef zo tot 1938. Toen pikte Hitler, die in Oostenrijk was geboren, Oostenrijk in en voegde het bij Duitsland. Helaas waren veel Oostenrijkers fanatieke aanhangers van Hitler. Seyss- Inquart, die namens Hitler, Nederland tijdens de oorlog bestuurde, was zo’n Oostenrijker. Er waren ook Oostenrijkers die niets van Hitler wilden weten zoals Miep Gies.
Tijdens de eerste wereld oorlog hadden veel Oostenrijkse kinderen te weinig te eten kregen en waren aan het einde van de oorlog erg verzwakt. Daarom was Miep, net als vele andere Weense kinderen, naar Nederland gestuurd om hier op krachten te komen.Blog7_2.png In het dagboek van Anne Frank vertelt Anne, hoe Miep de familie Frank hielp bij hun onderduik.
Omdat veel Oostenrijkers tijdens de 2e wereldoorlog aan de kant van Hitler stonden, werden Oostenrijk en Wenen net als Duitsland en Berlijn, na de 2e wereldoorlog voor straf in 4 bezettingszones verdeeld, een Amerikaanse, een Britse, een Franse en een Russische bezettingszone.

Dit bleef zo tot 1955. Toen hebben de Russen zich uit Oostenrijk teruggetrokken, onder de voorwaarde, dat Oostenrijk eeuwig neutraal zou blijven, d.w.z. dat Oostenrijk zich bij geen enkel bondgenootschap mocht aansluiten.
 
Toen er in 1989 een einde was gekomen aan het communisme werd Oostenrijk lid van de Europese Unie en kan ik nu, in Oostenrijk, met euro’s de camping betalen. Toch wel handig.