​Blog 4: De Tulp

Na de verovering van Costantinopel hebben de Turkse sultans geprobeerd om heel Europa te veroveren. In 1529 stonden ze voor de poorten van Wenen en slechts ter nauwer nood kon de aanval van de Turken worden afgeslagen. Voor de koningen van Europa en in het bijzonder voor de keizer Karel V, die in die tijd ook de baas was in ons land, was het duidelijk dat de Turken gevreesde tegenstanders waren. De zoon van Karel V, Filips II, dacht dat hij door God was uitverkoren  om de opmars van de Turken en de islam tot staan te brengen. Deze overtuiging zou grote gevolgen hebben voor de geschiedenis van ons land.
 
Blog4.jpgVoor het bestrijden van de Turken had Filips II een groot leger en een grote vloot nodig. Dat kostte natuurlijk enorm veel geld. Om die reden wilde Filips meer belastinggeld binnen krijgen. Daarom voerde hij in de Nederlanden (Nederland, België en Luxemburg vormden in die tijd een geheel en heetten de Nederlanden) waarvan hij samen met Spanje  koning was, de 10e penning in. De 10e penning was een voorloper van de huidige BTW. Net als bij de BTW moest op alle goederen die verkocht werden, 10% belasting worden betaald. Dit vonden de inwoners van de Nederlanden, met name de inwoners van de gebieden waar toen de rijkste steden lagen:Vlaanderen, niet zo leuk en ze kwamen tegen de 10e penning in opstand. Deze opstand leidde uiteindelijk tot de 80 jarige oorlog en de onafhankelijkheid van ons land.  


 
 
Zoals wel vaker gebeurt in tijden van oorlog, worden er bondgenootschappen gesloten tegen de gezamenlijke vijand. De koning van Spanje was een vijand van de Turken maar ook van de Nederlanden! Geen wonder dus dat de Nederlanders contact zochten met de Turken om hun gezamenlijke vijand, de koning van Spanje, dwars te zitten. In 1612, midden in de 80 jarige oorlog, werd de eerste Nederlandse ambassadeur in Turkije benoemd. Daarmee was Turkije, een moslimland nota bene, het eerste land dat Nederland als een onafhankelijk land erkende. Vandaar dat we vorig jaar het 400 jarig bestaan van onze betrekkingen met Turkije hebben gevierd. Sinds die tijd is Turkije een belangrijke handelspartner voor ons land. Een belangrijk Nederlands exportproduct dat we toen uit Turkije hierheen hebben gehaald, en waarmee ook al in de 16e eeuw miljoenen werden verdiend, is de tulp.
 
Met dank aan de Turken en hun strijd tegen Filips II.
 
In zijn strijd tegen de Turken was Filips II succesvoller dan in zijn strijd tegen de Nederlanden. In 1571 dreigde een Turkse vloot het hele Middellandse Zeegebied te veroveren. De paus riep alle Christenen op om de rozenkrans te bidden om zo Gods zegen te verkrijgen voor een Christelijke overwinning. Op 7 oktober 1571 werd de Turkse vloot in de slag van Lepanto vernietigend verslagen door een gezamenlijke Spaans - Italiaanse vloot. De Paus was zo blij dat hij 7 oktober tot feestdag uitriep en oktober tot de Rozenkransmaand.
 
In 1683 hebben de Turken een laatste maal geprobeerd om Europa te veroveren. Ook deze poging mislukte. Opnieuw werden ze bij Wenen verslagen. Vanaf die tijd hebben de Europese landen alles in het werk gesteld om de Turken van de Balkan te verdrijven.
(De Balkan is een verzamelnaam voor de landen in zuid oost Europa.)
 
Na de 1e wereldoorlog, waarin de Turken aan de kant van de Duitsers meevochten, verloren ze al hun gebieden in Europa met uitzondering van het stukje Europa waarin Istanbul ligt.
Als je denkt dat hiermee een einde kwam aan de Turkse invloed op de Europese geschiedenis dan heb je het mis.
Meer daarover meer in mijn volgende blog.