Blog 10: Europa

Ik ben bijna thuis.. Tijdens mijn fietstocht ben ik door 9 landen gefietst, en heb ik 8 verschillende talen horen spreken. Ik ben voor een groot deel langs de 2 grootste rivieren van Europa gereden: de Donau en de Rijn. Ik hoop dat ik, interessante verhalen heb verteld over Europa en de Europese geschiedenis. Tijd voor mijn laatste blog.
 
Misschien is het jullie opgevallen dat het in mijn verhalen over de Europese geschiedenis, het bijna steeds ging over tegenstellingen. Tegenstellingen tussen landen, rassen, godsdiensten en volken. Al deze tegenstellingen hebben in Europa en ver daar buiten geleid tot ontelbare oorlogen en onnoemelijk veel leed. Met name in de laatste twee verhalen werd duidelijk waartoe mensen in staat zijn, als ze vanwege hun tegenstellingen alle respect voor elkaar verliezen. Gelukkig ligt dit al weer meer dan 65 jaar achter ons. Nog nooit is er zo’n lange tijd vrede geweest in Europa en nog nooit hebben de mensen het zo goed gehad. Waar hebben we dit aan te danken?
 
Frankrijk en Duitsland hebben sinds 900 n.Chr gevochten om de macht in Europa. Dan weer was Frankrijk de sterkste, dan weer Duitsland. Na WO II waren ze echter allebei knock out. Een ander land dat ook al eeuwen probeerde zijn macht in Europa te vergroten zou hier mogelijk van kunnen profiteren: Rusland.
Na de oorlog had Rusland het grootste leger met de meeste tanks. Zoals jullie in mijn blog over Boedapest hebben kunnen lezen, was Churchill er niet gerust op dat de Russen zouden proberen om hun macht uit te breiden. Tussen 1945 en 1947 waren alle landen die  de Russen bevrijd hadden, communistisch geworden. In die landen was geen vrijheid van meningsuiting, was één partij de baas, en werden de tegenstanders van de communisten vermoord of opgesloten in concentratiekampen.
In 1947 hield Churchill een toespraak. Hij zei dat een ijzeren gordijn Europa in tweeën deelde. Een vrij Europa in het westen, en een door de Russen overheerst deel in het oosten
In  Europa ontstonden zo 2 invloedsferen. Het democratische West Europa en het communistische Oost Europa.
In Duitsland ontstonden hierdoor na de oorlog twee landen. West Duitsland wat door de Amerikanen en Engelsen was bezet en Oost Duitsland dat door de Russen werd bezet. Het westen was democratisch en het oosten communistisch.
In 1948 waren de tegenstellingen tussen de Russen en West Europa zo groot geworden , dat men bang was dat er op ieder moment een oorlog zou kunnen uitbreken. De Amerikanen drongen er daarom bij de West Europese landen op aan om samen te werken. Alleen zo zouden ze, samen met de Amerikanen, een Russische aanval kunnen afslaan.
 
Om de Russen tegen te kunnen houden moesten de West Europese landen veel geld steken in de opbouw van hun legers. Als ieder land voor zich aan de slag zou gaan, zou dit niet lukken. Frankrijk en West Duitsland zagen in dat zij hun eeuwen lange strijd om de macht in Europa moesten beëindigen. Ze vroegen aan Nederland België en Italië, om een bondgenootschap te sluiten om zo samen sterk te staan tegen Rusland.
Dit was het begin van de EU. De samenwerking was zo succesvol dat in 1960, niet alleen alle schade van WO II was hersteld,  maar de mensen in de EU welvarender leefden dan ooit te voren. Andere landen in West Europa die nog geen lid waren van de EU, wilden ook graag mee doen en zo werd het Europa van de 6, het Europa van de 9. Bijzonder was dat West Duitsland, het land met de meeste oorlogsschade, van al deze landen het meest welvarende werd.
 
Toen er in 1989 een einde kwam aan het communisme in Europa, betekende dit ook dat er een einde kwam aan de invloedsferen in Europa. De landen in Oost Europa wilden graag zo snel mogelijk lid worden van de EU en de Navo, bang als ze waren dat de Russen zich misschien zouden bedenken. Maar ook omdat ze graag dezelfde welvaart wilden als in West Europa. Er was echter één probleem Duitsland!
 
West Duitsland wilde graag met Oost Duitsland herenigd worden en samen weer één Duitsland vormen. Maar vanwege WO II vonden veel Europese landen dit niet zo’n geweldig idee. Een verenigd Duitsland zou het grootste land van Europa zijn. Veel landen voelden vanwege WO II hier niets voor. Ze waren bang voor een te machtig Duitsland. Deze angst werd het best verwoord door de Engelse minister president Thatcher. Zij zei: De Duitsers zijn zo goed, dat het beter is, als er twee van zijn.
 
In de economie draait alles om geld. Wie het meeste geld heeft is de baas. West Duitsland had in Europa het meeste geld. Door een hereniging zou Duitsland nog sterker kunnen worden en zo alleen de baas kunnen gaan spelen in Europa! Veel landen waren bang dat er dan opnieuw een machtsstrijd in Europa zou uitbreken. Opnieuw oorlog! Hoe kon dit worden voorkomen?
 
De West Duitse minister president Kohl kwam met de oplossing. Vanwege alles wat er in WO II was gebeurd, begreep Kohl heel goed dat de Duitsers, zelf verantwoordelijk waren voor het wantrouwen van de Europese landen tegen een herenigd Duitsland. Alleen als het voor Duitsland onmogelijk zou zijn om alleen de baas te spelen in Europa, zouden de andere landen misschien bereid zijn om in te stemmen met een hereniging.
Daarom stelde Kohl voor dat Duitsland zijn munt, de sterkste van Europa, in zou wisselen voor een Europese munt, de euro. Als alle Europese landen samen één munt hebben, beslissen ze samen over de economie en kan er dus nooit één land de baas spelen in Europa. Een herenigd Duitsland kon zo nooit de baas worden in Europa!
De andere Europese landen vonden het voorstel van Kohl geweldig. Ze stemden in met de Duitse hereniging. In 1993 spraken ze in Maastricht af om de Euro in te voeren. Ook  afspraken ze af om niet meer dan 3% per jaar te lenen om hun begroting op orde te brengen. Aan deze laatste afspraak heeft geen enkel Europees land zich gehouden. Hierdoor zitten we nu met de gebakken peren.
Om de Russen zo ver te krijgen dat ze instemden met de Duitse hereniging, beloofde Duitsland dat ze de oost grens van Duitsland, zoals die na de oorlog was ontstaan, nooit meer zouden veranderen. Verder zou Duitsland de Russen 100 miljard D mark betalen (58 miljard Euro) om hun troepen uit Oost Duitsland weg te halen
 
Het kan soms raar lopen in de geschiedenis. Eeuwenlang heeft Duitsland met geweld geprobeerd om de macht in Europa te krijgen. Door schade en schande wijs geworden, besluit het land om vrijwillig afstand te doen van zijn macht om zo de vrede in Europa te bewaren. Nu we 20 jaar verder zijn is Duitsland, tegen wil en dank, politiek en economische het machtigste land van Europa. In Zuid Europa zeggen ze dat Duitsland de baas is van Europa.
 
Ik hoop vurig dat de EU de huidige problemen weet op te lossen. Als dat niet lukt, zal Europa uiteen vallen. Opnieuw zullen tegenstellingen de kop opsteken. De Europese geschiedenis leert, dat je de uitkomst dan kunt voospellen. Daarom: Lang leve Europa, lang leve de vrede!