RAPPORTAGE
 
Ons schooljaar bestaat uit 3 periodes.
De leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 krijgen driemaal een cijferrapport aan het einde van iedere periode en halverwege iedere periode een tussenrapportage in de vorm van een cijferkaart.
De cijfers worden bepaald op basis van een doorlopend cijfergemiddelde.
Alle toetsen, opdrachten, werkstukken, etc. tellen dus mee voor de overgang naar een volgend leerjaar.
In het Follow Me boekje staat een overzicht van alle toetsen van het gehele schooljaar.
De cijfers op het 1e en 2e rapport en op de tussenrapportage staan op één decimaal nauwkeurig. Op het 3e cijferrapport, tevens overgangsrapport, staan alleen hele cijfers.
 
Voor het eindresultaat van het schoolexamen tellen alleen de cijfers die staan vermeld in Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Dit PTA is samen met het examenreglement opgenomen in de examengids.
 
Voor het vierde leerjaar geldt de regeling zoals vermeld in de examengids. De examenkandidaten krijgen de examengids eind september van hun mentor.