Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Op deze pagina staan belangrijke documenten voor vmbo 3 en 4. Zodra er een wijziging is, zal die wijziging via de website, een (nieuws)brief worden aangekondigd en op deze pagina worden doorgevoerd. Steeds zal op deze pagina de meeste recente versie van die documenten te vinden zijn. Door te klikken op de gekleurde tekst komt u bij de documenten.

Veel succes,

M. Fransen, examensecretaris 2College Jozefmavo

 

Bijgaand een officieel document voor het centraal examen in 2017

Examenrooster 2018

Algemeen:

Het examenreglement voor 2017-2018 hieronder gepubliceerd geldt zeker voor alle examenkandidaten in klas 4, maar omdat in klas 3 wordt gestart met het programma van toetsing en afsluiting is de inhoud van dit reglement ook van toepassing op de leerlingen zodra ze in leerjaar 4 komen. Voor laatstgenoemde leerlingen kan het zijn dat het volgende examenreglement, dat van schooljaar 2018-2019, landelijk zal worden aangepast.

PTA leerjaar 3 schooljaar 2017-2018- 2019

PTA leerjaar 4 schooljaar 2017-2018

 

Extra documenten

Toegestane hulpmiddelen bij het examen