Wij zijn een school voor VMBO G/T. Ons onderwijs is bestemd voor leerlingen die een diploma VMBO gemengde/theoretische leerweg willen halen.  Met zo’n diploma kun je als je dat wilt en gemiddeld een zeven staat, door naar de havo. Maar je kunt ook direct voor een beroep op MBO-niveau (Middelbaar Beroeps Onderwijs) gaan leren. Als je goed leert en flink je best doet, lukt het jou zeker om in vier jaar je diploma VMBO-G/T te halen!

Leerlingen kiezen in leerjaar 4 altijd voor 7 vakken. Een bijzonder vak waarvoor gekozen kan worden is dienstverlening & producten. Met dit vak ben je extra goed voorbereid op een overstap naar het MBO. Als een leerling niet slaagt voor één van de theorievakken, is het mogelijk om in plaats van een vmbo-t diploma, een vmbo-g diploma te behalen.  Voor een vmbo-g diploma moet je dan wel gekozen hebben voor het vak dienstverlening & producten. Met een vmbo-g diploma kan een leerling doorstromen naar alle mbo-niveaus, maar niet meer naar havo-4. 
 

 IMG_1356.jpg

Lessen in klas 1

We hebben lessen van 60 minuten en de volgende vakken staan op het lesrooster:
 
Nederlands
 
3  lesuren per week
 
Engels
 
2 lesuren per week
 
Frans*
 
1 lesuur per week eerste halfjaar, 2 lesuren per week tweede halfjaar
 
Duits*
  
1 lesuur per week eerste halfjaar, 2 lesuren per week tweede halfjaar
 
M&M  (mens en maatschappij)
 
4 lesuren per week (geschiedenis, aardrijkskunde, economie ne levensbeschouwing in één vak)
 
wiskunde
 
2 lesuren per week
 
rekenen
 
1 lesuur per week, tweede halfjaar
 
NGT (natuur, gezondheid en techniek)
 
3 lesuren per week (biologie,verzorging, natuurkunde en scheikunde in één vak)
 
Diva (Digitale vaardigheden)
 
1 lesuur per week
 
drama
 
1 lesuur per week
 
muziek
 
2 lesuren in het eerste halfjaar, daarna 1 lesuur
 
tekenen/handvaardigheid
 
1 lesuur per week
 
LO (lichamelijke Oefening)
 
2 lesuren per week
 
rotondeles
 
2 lesuren per week
 
mentoruur
 
1 lesuur per week
 
 
 * Na een half jaar mag je kiezen om verder te gaan met het vak Duits of Frans!
Op 2College Jozefmavo krijg je één vak dat je op geen enkele andere school krijgt: rotondeles. Die les krijg je altijd van je mentor. Je leert er competenties: samenwerken, organiseren, plannen, informatie zoeken, presenteren, afspraken maken en nakomen. Dat doe je terwijl je met andere klasgenoten samenwerkt aan allerlei opdrachten. Je gaat dus zelf aan de slag, je docent is in de rotondeles een leermeester die jou en je groepsgenoten de ruimte geeft om zelf dingen te ontdekken.