Contact met ouders / verzorgers
Een goed contact tussen ouders/verzorgers en school vinden we heel belangrijk. De mentor is de belangrijkste schakel tussen school en ouders/verzorgers en onderhoudt het persoonlijk contact.
Aan het begin van het schooljaar organiseren de kernteams de kennismakings- en informatieavond. Verder is er contact tussen mentor en ouders/verzorgers n.a.v. de rapporten en/of het Follow Me boek. In Magister hebben ouders/verzorgers en leerlingen inzage in de resultaten van de leerlingen. Tussentijds informeren school en ouders/verzorgers elkaar indien dit gewenst of noodzakelijk is.
In verband met de pakketkeuze in leerjaar 2 en 3, zal de decaan in de tweede helft van het schooljaar voorlichtingsavonden houden.

Nieuwsbrieven

Wij houden ouders/verzorgers op de hoogte van lopende zaken en van activiteiten voor de verschillende leerjaren via onze nieuwsbrieven, die maandelijks op onze site worden geplaatst. Op verzoek van ouders/verzorgers kan de nieuwsbrief ook op papier worden meegegeven aan de leerling.

Incidentele publicaties
De schoolgids wordt gepubliceerd op onze website onder het kopje schoolgids.

In het kader van de schoolloopbaanoriëntatie is er voor leerjaar 2 een brochure over het keuzeproces en de vakkenkeuze aan het einde van leerjaar 2, voor leerjaar 3 een brochure over mogelijke vervolgopleidingen en de daarbij gewenste pakketkeuze en voor leerjaar 4 een overzicht van alle relevante opleidingen (inclusief alle adressen, open dagen, aanmeldingsprocedures e.d.). De brochures voor leerjaar 2 en 3 worden op de voorlichtingsavonden uitgereikt.
De informatie voor leerjaar 4 wordt aan de leerlingen meegegeven.

Op de algemene ouderavonden van leerjaar 3 en 4 ontvangt u het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

Daarnaast is er specifieke correspondentie over leerjaar gebonden activiteiten.